Productie industrie ruim 1 procent lager in november

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 1,3 procent lager dan in november 2018, maakt het CBS bekend. De daling volgt op twee maanden met een bescheiden productiestijging op jaarbasis.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
december2,9
2016januari3,5
2016februari0,7
2016maart2,3
2016april4,4
2016mei2,7
2016juni3,2
2016juli3,3
2016augustus2,4
2016september2,3
2016oktober0
2016november3,4
2016december6,7
2017januari0,4
2017februari4,9
2017maart3
2017april0,5
2017mei5
2017juni2,4
2017juli2,7
2017augustus3,7
2017september4,8
2017oktober5,1
2017november5,3
2017december4,4
2018januari7,5
2018februari3,2
2018maart3,8
2018april4,7
2018mei2,9
2018juni3,3
2018juli0,9
2018augustus4
2018september1,7
2018oktober2,4
2018november1,3
2018december-4,3
2019januari0,2
2019februari0,4
2019maart-0,4
2019april-0,5
2019mei-1,2
2019juni-2,7
2019juli-0,1
2019augustus-1,2
2019september1,4
2019oktober0,8
2019november-1,3

Productie machine-industrie groeit

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide alleen de productie van de machine-industrie. Ook de meeste andere bedrijfsklassen in de industrie hadden te maken met een krimp van de productie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, november 2019
Categorieverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Machine13,1
Voedingsmiddelen-0,4
Chemische producten-1,5
Reparatie, onderhoud en service -3,4
Elektrische en elektronische
apparaten
-4,7
Metaalproducten-5,5
Rubber en kunststof-6,0
Transportmiddelen-10,8
Industrie (totaal)-1,3
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend nagenoeg vlak

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november 2019 daalde de productie met 1,1 procent

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend nagenoeg vlak.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandindex (2015=100)
december100,4
2016januari101,9
2016februari101,1
2016maart102,1
2016april103,4
2016mei102,1
2016juni103,3
2016juli102,9
2016augustus101,7
2016september102,3
2016oktober102,5
2016november105
2016december106,3
2017januari103,1
2017februari105,5
2017maart105,2
2017april104,6
2017mei106,6
2017juni106,1
2017juli106,1
2017augustus105,6
2017september107,3
2017oktober107,7
2017november109,7
2017december110,4
2018januari110,5
2018februari109,4
2018maart109,4
2018april109,4
2018mei109,6
2018juni109,3
2018juli107,6
2018augustus109,3
2018september109,1
2018oktober109,6
2018november110,2
2018december107
2019januari110,1
2019februari109,5
2019maart109,0
2019april108,7
2019mei108,3
2019juni107,1
2019juli107,9
2019augustus108,4
2019september110,2
2019oktober110,2
2019november109,0

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het producentenvertrouwen industrie is in december 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid, maar positiever over de orderpositie en de voorraden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in december minder negatief dan in november. Ze oordeelden vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.