Niet-financiële bedrijven boeken iets minder winst

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 67,8 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De operationele winst en de winst van buitenlandse dochters vormen het grootste deel van de brutowinst voor belasting. De afname van de winst in het derde kwartaal van 2019 is vooral toe te schrijven aan de afname van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,1 miljard euro lager dan in het derde kwartaal van 2018.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal
JaarKwartaalOperationele winst (mld euro)Winst van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
20093e kwartaal37,1868,263-0,865
20103e kwartaal40,07212,095-0,073
20113e kwartaal40,10712,855-1,292
20123e kwartaal39,00514,8540,018
20133e kwartaal40,46513,6340,557
20143e kwartaal39,97813,0170,459
20153e kwartaal44,10413,9730,609
20163e kwartaal43,84513,8583,229
20173e kwartaal46,34116,1401,162
20183e kwartaal48,63117,8441,678
20193e kwartaal50,95515,7171,173

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 2,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam deels door een toename van de werkgelegenheid en deels door stijgende lonen.
Het restant van de brutowinst voor belasting betreft de renteopbrengsten en binnenlandse dividendopbrengsten minus de rentebetalingen en enkele betalingen aan de overheid (onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht). Deze overige winst was 0,5 miljard euro lager dan in het derde kwartaal van 2018.

Bedrijven keren minder dividend uit

Over de winst betalen bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2019 betaalden de niet-financiële bedrijven 0,1 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het derde kwartaal van 2018. De investeringen in vaste activa waren 2,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De hogere belastinguitgaven en investeringen gaan ten koste van de dividenduitkeringen aan aandeelhouders, die 2,6 miljard euro lager waren dan in het derde kwartaal van 2018.

Deze cijfers zijn voor de derde keer tot stand gekomen op basis van een nieuwe gecombineerde vragenlijst: CBS-DNB Financiën van ondernemingen en betalingsbalans (www.cbs.nl/betalingsbalans).
Deze nieuwe vragenlijst is een belangrijke bron voor de nationale rekeningen. Sinds 2017 werken het CBS en DNB nauwer samen aan eenduidige cijfers voor de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans. Vanaf het verslagjaar 2019 wordt aan de 354 grootste ondernemingen per kwartaal één gecombineerde vragenlijst uitgevraagd, in plaats van de Directe RApportages betalingsbalans (DRA) en de statistieken financiën van ondernemingen (KSFO / SFGO). Eerdere ervaring met nieuwe vragenlijsten leert dat de kwaliteit van de ramingen in het eerste jaar in het algemeen lager is en dat dit kan leiden tot meer en grotere bijstellingen door herrapportages. De brutowinst voor belasting in het tweede kwartaal van 2019 is bij deze publicatie 1,2 miljard euro neerwaarts bijgesteld.