Industrie verwacht minder te investeren in 2020

© ANP
Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa, zoals gebouwen, fabrieken, machines, vervoermiddelen en computers, die ondernemers in de industrie in 2020 in gebruik zullen nemen.

De investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie wijken vaak een paar procentpunten af van de uiteindelijke realisaties. Dit komt vaak door investeringen die later dan gepland gereed zijn of worden doorgeschoven naar een later moment. De meest recente cijfers over gerealiseerde investeringen gaan over 2018, toen producenten 10,6 miljard euro investeerden. Op dit moment verwachten ondernemers in de industrie in 2020 een vergelijkbaar bedrag te investeren.

Ontwikkelingen van investeringen in de industrie
JaarVerwachtingen najaar (% verandering t.o.v. jaar eerder)Realisaties (% verandering t.o.v. jaar eerder)
2015913
20164-1
2017199
20184420
20193
2020-2

Voedings- en genotmiddelenproducenten zijn positief

Ondernemers in de meeste grote branches in de industrie verwachten in 2020 een marginale verandering in hun investeringen ten opzichte van 2019. De grootste dalingen worden verwacht door ondernemers in de houtindustrie (-27 procent) en in de raffinaderijen en chemie (-11 procent). Toch zijn er ook grote branches waar producenten een toename in de investeringen verwachten in 2020. Zo verwachten voedings- en genotmiddelenproducenten 17 procent meer te investeren, en ondernemers in de papier- en grafische industrie 12 procent.

De grootste verschillen in verwachtingen voor 2019 en 2020 zijn te zien bij de elektrotechnische en machine-industrie en bij de bouwmaterialenindustrie. Producenten in deze branches verwachten aan het eind van 2019 ruim 40 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2018.

Verwachtingen investeringen
Branche2020 (% verandering t.o.v. jaar eerder)2019 (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Industrie-23
Houtindustrie-271
Raffinaderijen en chemie-11-3
Voedings- en genotmiddelenindustrie17-10
Papier- en grafische industrie1237
Elektrotechn. en machine-industrie143
Bouwmaterialenindustrie141

Vervanging belangrijkste motief om te investeren in 2020

Uitbreiding was volgens 42 procent van de producenten in 2019 de belangrijkste reden om te investeren. De verwachting van producenten is dat het hoofdmotief om te investeren in 2020 voornamelijk vervanging is (40 procent). Uitbreiding en vervanging zijn de belangrijkste motieven voor ondernemers in de industrie om te investeren.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachten in 2020 vooral te gaan investeren in uitbreiding (38 procent), terwijl dat in 2019 voornamelijk in vervanging (37 procent) was. In de papier- en grafische industrie geven producenten aan dat vervanging zowel in 2019 als in 2020 het hoofdmotief is om te investeren, met 44 procent en 42 procent respectievelijk.

Motieven om te investeren
BrancheJaarVervanging (%)Uitbreiding (%)Efficiency (%)Anders (%)
Industrie202040321413
Industrie20193542139
Voedings- en genotmiddelenindustrie202033381911
Voedings- en genotmiddelenindustrie201937292212
Papier- en grafische industrie20204235158
Papier- en grafische industrie20194436146