Optimisme en pessimisme

Om te bepalen of jongeren optimistisch of pessimistisch zijn is gevraagd: Hoe vindt u dat het over het algemeen gaat met Nederland? De antwoordopties voor deze vraag waren:
1. Duidelijk de goede kant op
2. Een beetje de goede kant op
3. Een beetje de verkeerde kant op
4. Duidelijk de verkeerde kant op
5. Weet ik niet.
Als jongeren vinden dat het de goede kant opgaat worden zij beschouwd als optimistisch. Vinden zij dat het de verkeerde kant op gaat, dan worden zij als pessimistisch beschouwd. In dit bericht zijn alleen cijfers opgenomen over personen die antwoord hebben gegeven op deze vraag.