Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Kenmerken personen Marges Perioden Gelukkig (%)
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1997 91,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1998 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1999 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2000 90,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2001 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2002 88,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2003 90,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2004 90,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2005 87,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2006 90,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2007 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2008 91,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2009 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2010 88,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2011 89,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2012 90,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2013 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2014 89,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2015 88,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2016 88,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2017 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2018 85,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2019 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2020 83,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2021 80,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1997 90,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1998 90,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1999 88,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2000 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2001 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2002 87,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2003 89,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2004 89,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2005 85,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2006 88,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2007 87,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2008 89,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2009 88,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2010 85,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2011 .
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2012 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2013 87,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 87,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 86,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 86,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 85,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 83,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 85,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 81,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 79,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1997 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1998 91,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1999 90,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2000 91,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2001 92,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2002 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2003 91,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2004 91,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2005 89,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2006 92,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2007 91,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2008 93,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2009 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2010 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2011 .
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2012 93,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2013 92,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 91,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 90,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 88,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 89,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 86,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 82,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. De cijfers zijn gebaseerd op het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en Sociale samenhang & Welzijn (S&W). Het POLS liep vanaf 1997 tot en met 2010 en S&W loopt vanaf 2012. De cijfers zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond.

Om de cijfers van beide onderzoeken onderling vergelijkbaar te maken, is een tijdreeksmodel geschat. Op basis daarvan zijn de cijfers uit POLS aangepast, zodat de trendbreuk met de cijfers uit S&W gerepareerd is. Hierdoor kan de tijdreeks vanaf 1997 worden getoond. In 2011 vond geen waarneming plaats. De cijfers voor dat jaar zijn alsnog geschat, maar hierdoor zijn er geen betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar voor 2011.

In de statistiekjaren 2020 en 2021 werd de waarneming voor de enquête Sociale samenhang en welzijn verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet en telefoon respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de enquête sociale samenhang en welzijn aangepast voor de jaren 2020 en 2021. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Hierdoor zijn de cijfers zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt met die van eerdere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2022 worden halverwege 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gelukkig
Voor de periode 1997-2010 is dit het deel van de mensen dat 'erg gelukkig' of 'gelukkig' antwoordt op de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'. De antwoordcategorieën zijn: 1. Erg gelukkig, 2. Gelukkig, 3. Niet gelukkig en niet ongelukkig, 4. Niet zo gelukkig en 5. Ongelukkig.

Voor de jaren vanaf 2012 is dit het deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag 'Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?'. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als gelukkig.