Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. De cijfers zijn gebaseerd op het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en Sociale samenhang & Welzijn (S&W). Het POLS liep vanaf 1997 tot en met 2010 en S&W loopt vanaf 2012. De cijfers zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond.

Om de cijfers van beide onderzoeken onderling vergelijkbaar te maken, is een tijdreeksmodel geschat. Op basis daarvan zijn de cijfers uit POLS aangepast, zodat de trendbreuk met de cijfers uit S&W gerepareerd is. Hierdoor kan de tijdreeks vanaf 1997 worden getoond. In 2011 vond geen waarneming plaats. De cijfers voor dat jaar zijn alsnog geschat, maar hierdoor zijn er geen betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar voor 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2020 worden halverwege 2021 gepubliceerd.

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Kenmerken personen Marges Perioden Gelukkig (%)
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1997 91,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1998 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 1999 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2000 90,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2001 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2002 88,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2003 90,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2004 90,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2005 87,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2006 90,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2007 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2008 91,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2009 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2010 88,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2011 89,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2012 90,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2013 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2014 89,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2015 88,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2016 88,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2017 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2018 85,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2019 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1997 90,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1998 90,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 1999 88,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2000 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2001 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2002 87,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2003 89,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2004 89,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2005 85,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2006 88,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2007 87,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2008 89,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2009 88,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2010 85,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2011 .
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2012 87,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2013 87,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 87,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 86,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 86,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 85,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 83,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 85,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1997 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1998 91,5
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 1999 90,6
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2000 91,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2001 92,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2002 90,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2003 91,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2004 91,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2005 89,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2006 92,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2007 91,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2008 93,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2009 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2010 92,0
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2011 .
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2012 93,2
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2013 92,1
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 91,7
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 90,9
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 90,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 89,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 88,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 89,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens