Producentenvertrouwen positiever

© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen. Het vertrouwen ging van 3,3 in juni naar 3,9 in juli, maakt het CBS bekend. De ondernemers waren vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid en positiever over hun voorraden.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2015augustus3,5
2015september3,8
2015oktober2,4
2015november4
2015december3
2016januari3,2
2016februari3,1
2016maart3,9
2016april4,7
2016mei4,4
2016juni5,4
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9

Minder negatief over verwachte bedrijvigheid, positiever over voorraden

Producenten in de industrie waren in juli minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Verder was het oordeel over de voorraden gereed product positiever. Daarentegen was het oordeel over de orderportefeuille minder positief.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

De deelindicator verwachte bedrijvigheid was nog een fractie negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien.

Producenten textiel, kleding en leer meest positief

De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in juli het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie hadden pessimisten nog wat meer de overhand.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Juli 2019 (gemiddelde van de deelvragen)Juni 2019 (gemiddelde van de deelvragen)
Textiel, kleding,
leer
1314,9
Hout, bouw-
materialen
7,49,1
Elektrotechnische
en machine
64,7
Voeding en
genotmiddelen
5,44,7
Basismetaal,
metaalproducten
4,4-1,7
Papier en grafische3,98,6
Aardolie en chemie3,32,1
Transportmiddelen-5,7-3,6

Bezettingsgraad even hoog

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2019 uitgekomen op 84,3 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark even hoog als een kwartaal eerder.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
4e kwartaal82,3
20161e kwartaal81,2
20162e kwartaal81,5
20163e kwartaal81,7
20164e kwartaal82,2
20171e kwartaal81,3
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9
20192e kwartaal84,3
20193e kwartaal84,3

Productie industrie krimpt bijna 2 procent in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018. Een maand eerder was de krimp 1 procent. In mei groeide de productie van de elektrische en elektronische industrie het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt hard

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in juli sterk. De daling was de grootste sinds begin 2009. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in mei ruim 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.