Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal

Omslag, Internationaliseringsmonitor / 2019-II
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staan de patronen in het handelsgedrag van bedrijven centraal. Een deel van de bedrijven in Nederland handelt jaar in jaar uit consequent wel of niet met het buitenland. Toch is er veel dynamiek. Zo zijn er nieuwkomers, uittreders maar ook bedrijven die bij herhaling slechts kort actief zijn op de buitenlandse markt. Wat deze bedrijven onderscheidt en kenmerkt komt uitgebreid in deze editie aan bod. Ook de keuzes die de internationale handelaren maken met betrekking tot hun exportportfolio (aantal exportbestemmingen, exportproducten en handelsrelaties) worden in kaart gebracht.
De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.