Exporterende bedrijven

Het gaat om bedrijven die in de periode 2010-2018 minimaal één jaar goederenexport hebben gerapporteerd. In totaal zijn er bijna 200 duizend unieke bedrijven die in minimaal één jaar goederenexport hebben gerapporteerd in deze periode.