Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 35.450 31.816 90
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 35.946 33.182 92
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 35.844 32.677 91
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 37.899 34.478 91
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 38.488 35.221 92
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 50.703 44.560 88
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 51.998 45.450 87
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 54.281 48.077 89
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 53.992 47.063 87
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 55.101 48.296 88
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 47.653 44.620 94
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 49.259 46.577 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 50.732 47.871 94
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 51.412 47.899 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 49.812 46.249 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 6.774 6.203 92
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 7.009 6.484 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 6.986 6.435 92
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 7.128 6.413 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 7.430 6.659 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 26.993 25.594 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 28.171 26.795 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 29.386 28.116 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 29.689 28.479 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 29.370 27.956 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2013/'14 Nederland 20.564 19.915 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2014/'15 Nederland 20.953 20.419 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2015/'16 Nederland 20.957 20.469 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2016/'17 Nederland 20.826 20.412 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 19.520 19.089 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het schooljaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.