Kwart waardeert alternatieve en reguliere zorg evenveel

Vrouw met beknelde zenuw krijgt acupunctuursessie
© ANP
Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben en dat onderzoek naar alternatieve behandelingen belangrijk is. Dit blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/7d638a940420445e8e134a7d3c6c6034]

Meer vrouwen dan mannen zeggen alternatieve geneeswijzen even waardevol te vinden als reguliere geneeswijzen (27 en 20 procent). Vrouwen bezoeken ook vaker een alternatieve genezer. Hoogopgeleiden raadplegen vaker een alternatieve behandelaar dan laagopgeleiden, maar zeggen tegelijkertijd vaker dan laagopgeleiden dat ze meer waarde hechten aan de reguliere geneeskunde. Bijna twee derde van de volwassenen geeft de voorkeur aan reguliere geneeswijzen.

Volgens een andere CBS-bron, de Gezondheidsenquête, gaf 6 procent van de volwassenen in 2018 aan behandeld te zijn door een alternatief genezer.

Meest gewaardeerde geneeswijze, 2018
 Reguliere geneeswijzen (%)Alternatieve geneeswijzen (%)Beide geneeswijzen evenveel (%)Weet niet (%)
Totaal64,71,423,99,9
Mannen69,90,920,39
Vrouwen59,6227,510,9

Diploma en onderzoek belangrijk


De meerderheid van de volwassen bevolking vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben; 41 procent is voorstander van een artsendiploma en nog eens 43 procent van een diploma voor alternatief genezer. Bijna 10 procent vindt een diploma niet belangrijk.

Ook vindt de meerderheid van de volwassenen (79 procent) onderzoek naar de werking en risico’s van alternatieve geneeswijzen belangrijk. 64 procent is van mening dat de overheid moet meebetalen aan dit soort onderzoek.

Opvattingen over diploma alternatieve genezers, 2018
 Column1Column2
Diploma als arts40,8
Diploma voor alternatieve geneeswijzen43,2
Diploma is niet belangrijk8,6
Geen antwoord7,3

Bezoekers tevreden over alternatieve genezers


Degenen die alternatieve genezers bezoeken zijn over het algemeen goed over hen te spreken. Gemiddeld geven zij hun genezer een 7,9 als waarderingscijfer. 6 procent geeft een onvoldoende, vooral omdat zij te weinig resultaat zagen van de behandeling of de kosten te hoog vonden. Mensen bezochten vooral de osteopaat, de chiropractor en de acupuncturist.

Meerderheid voor alternatieve geneeswijzen in basispakket


Alternatieve geneeskunde kan momenteel worden vergoed als hiervoor een aanvullende verzekering is afgesloten. 38 procent vindt dat een of enkele alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt het vaakst voor de acupuncturist, de chiropractor en de homeopaat. Ruim een vijfde vindt dat alle alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen. Eventuele gevolgen voor de zorgpremie of de rest van het basispakket zijn bij deze vraag niet aan de orde gesteld.

Mening over opname alternatieve geneeswijzen in basispakket, 2018
 Column1
Alle alternatieve geneeswijzen22,1
Een of enkele alternatieve geneeswijzen37,8
Nee29,5
Geen antwoord10,6
*Hierbij is niet meegenomen dat dit kan leiden tot gevolgen voor de zorgpremie of de samenstelling van het basispakket.