Productie industrie krimpt ruim 1 procent in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 1,2 procent lager dan in april 2018, maakt het CBS bekend. Een maand eerder produceerde de industrie nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In april groeide de productie van de transportmiddelenindustrie het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
jaarmaandverandering
2015mei1,8
juni3,1
juli0,3
augustus-1,1
september-0,6
oktober2,5
november1,9
december2,9
2016januari3,5
februari0,7
maart2,3
april4,4
mei2,7
juni3,2
juli3,3
augustus2,4
september2,3
oktober0
november3,4
december6,7
2017januari0,4
februari4,9
maart3,0
april0,5
mei5,0
juni2,4
juli2,7
augustus3,7
september4,8
oktober5,1
november5,3
december4,4
2018januari7,5
februari3,2
maart3,8
april4,7
mei2,9
juni3,3
juli0,9
augustus4,0
september1,7
oktober2,4
november1,3
december-4,3
2019januari0,2
februari0,4
maart-0,4
april-1,2

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de transportmiddelenindustrie met bijna 11 procent het sterkst. Ook de productie van de rubber- en kunststofindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de chemie groeide. De productie van de machine-industrie kromp het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, april 2019 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
 verandering
Transportmiddelen10,7
Rubber en kunststof5,5
Voedingsmiddelen4,4
Chemische producten3,5
Elektrische en elektronische
apparaten
-2,7
Metaalproducten-4,0
Reparatie, onderhoud en service -7,3
Machine-12,4
Industrie (totaal)-1,2
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend vlak

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van maart op april 2019 daalde de productie met 0,6 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend redelijk vlak.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2015=100)
jaarmaandindex
2015april99,7
mei99,5
juni100,6
juli99,9
augustus98,8
september99,3
oktober101,4
november101,5
december100,4
2016januari101,9
februari101,1
maart102,1
april103,4
mei102,1
juni103,3
juli102,9
augustus101,7
september102,3
oktober102,5
november105,0
december106,3
2017januari103,1
februari105,5
maart105,2
april104,6
mei106,6
juni106,1
juli106,1
augustus105,6
september107,3
oktober107,7
november109,7
december110,4
2018januari110,5
februari109,4
maart109,4
april109,4
mei109,6
juni109,3
juli107,6
augustus109,3
september109,1
oktober109,6
november110,2
december107,0
2019januari110,1
februari109,5
maart109,0
april108,3

Producentenvertrouwen minder positief

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen tot het laagste niveau na 2016. De ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in mei iets. De producenten zijn opnieuw minder positief over de huidige bedrijvigheid, maar iets minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links