Auto-export naar VS levert Nederland half miljard op

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Nederlandse bedrijven verdienden in 2015 ruim een half miljard euro aan de Europese export van auto’s en onderdelen naar de VS. Het gaat om de rechtstreekse export, maar ook om leveringen aan de auto-industrieën in de EU die naar de VS exporteren. Dit blijkt uit CBS-onderzoek naar internationale waardeketens op basis van OESO-cijfers uit 2015, de meest recente gegevens die beschikbaar zijn.

De auto-industrie in de Europese Unie exporteerde in 2015 voor ruim 208 miljard euro aan auto’s en auto-onderdelen naar landen buiten de Europese Unie. De Verenigde Staten is met 61,7 miljard euro aan exportwaarde de belangrijkste bestemming buiten de EU. De Duitse auto-industrie is de grootste Europese exporteur op dit gebied. Zij exporteerde voor 36,4 miljard euro naar de VS, 59 procent van het totaal. Op de tweede plaats volgt het Verenigd Koninkrijk met 10,4 procent, dan Italië met 8,9 procent. Met een exportwaarde van circa 200 miljoen euro is het aandeel van Nederland slechts 0,3 procent.

De auto-industrie is de ruggengraat van de Duitse industrie. In 2015 genereerde de Duitse auto-industrie 19,6 procent van de totale toegevoegde waarde in de Duitse industrie en 4,6 procent van het bruto binnenlands product van de Bondsrepubliek. De waardeketen van de auto-industrie is één van de meest internationale ter wereld. Ruim 28 procent van de (directe) toeleveringen aan de Duitse auto-industrie kwam uit het buitenland, goed voor 64,3 miljard euro. Voor Nederlandse toeleveranciers is de nabije Duitse auto-industrie een aantrekkelijke afzetmarkt.

Uitvoer auto-industrieën EU naar VS, 2015
 Uitvoerwaarde
Duitsland36,433
Verenigd Koninkrijk6,450
Italië5,467
Hongarije2,600
Spanje2,288
Rest van de EU8,493
Bron: CBS, OESO, eigen berekeningen

Meer dan half miljard toegevoegde waarde

In 2015 schiepen Nederlandse bedrijven meer dan een half miljard aan toegevoegde waarde door rechtstreekse uitvoer aan de VS en toelevering aan de Europese auto-industrieën die naar dat land exporteren. Circa 43,9 procent van deze 540 miljoen werd verdiend door toeleveringen aan de Duitse auto-industrie.

Uitgesplitst naar bedrijfstakken was de toegevoegde waarde in de groothandel het grootst met 108,9 miljoen euro, gevolgd door de zakelijke dienstverlening met 83,6 miljoen euro. Het merendeel van deze toegevoegde waarde werd gegenereerd via andere EU-landen. De Nederlandse auto-industrie zelf verdiende 82,7 miljoen euro aan de export van de Europese auto-industrie naar de Verenigde Staten, voornamelijk via rechtstreekse leveringen vanuit Nederland zelf.

Relatief gezien – dus afgezet tegen de totale toegevoegde waarde per bedrijfstak – verdient de auto-industrie het meest aan de uitvoer van de Europese auto-industrie naar de Verenigde Staten, met een aandeel van 3,1 procent. Exclusief leveringen vanuit Nederland naar de VS is dat 1,1 procent.

Nederlandse verdiensten aan de export van de auto-industrieën in de EU naar de VS, 2015
BedrijfstakRechtstreeks vanuit Nederland (mln euro)Via Duitsland (mln euro)Via rest van de EU (mln euro)
Groothandel14,850,943,2
Zakelijke dienstverlening13,038,132,5
Auto-industrie53,715,213,8
Financiële dienstverlening5,013,812,4
Chemische en
farmaceutische industrie
0,715,013,0
Vervoer en opslag1,811,38,5
Machine-industrie1,410,88,8
Metaalproductenindustrie3,09,07,4
Gezondheidszorg4,07,96,6
Winning van
aardolie en aardgas
0,311,16,3
Rubber- en
kunststofproductindustrie
1,38,86,1
Basismetaalindustrie0,37,65,3
IT-dienstverlening1,25,14,3
Overige industrie1,23,83,9
Overige bedrijfstakken6,230,124,4
Bron: CBS, OESO, eigen berekeningen

De EU als geheel verdiende in 2015 bijna 45,8 miljard euro aan de export van auto’s en auto-onderdelen naar de VS, waarvan meer dan 25 miljard of 54,8 procent door Duitse bedrijfstakken. Op grote afstand volgen het VK met 4,9 miljard euro of 10,7 procent en Italië met bijna 3,7 miljard euro of 8 procent. Met 542,9 miljoen euro is het aandeel van Nederland in de totale verdiensten van de EU aan de uitvoer van auto’s en auto-onderdelen naar de VS 1,1 procent.

Met het ontwikkelprogramma globalisering en waardeketens bouwt het CBS aan nieuwe statistieken die het mogelijk maken om over de grenzen van de traditionele cijfers heen te kijken. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt om inzichten te geven in de positie van Nederland in de voortgaande fragmentatie van wereldwijde productieprocessen. Zo maakt dit onderzoek inzichtelijk dat Nederlandse toeleveranciers van de auto-industrie niet alleen direct maar ook indirect kunnen worden getroffen door bijvoorbeeld een verhoging van Amerikaanse invoerheffingen op Europese auto’s en auto-onderdelen.