Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Onderzoek naar de economische relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland waarin wordt ingegaan op de onderlinge directe investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en hun werknemers, en arbeidsmigratie.
De internationaliseringsmonitor die het CBS vier keer per jaar publiceert is in het eerste kwartaal van 2019 gewijd aan de economische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Naast de Europese Unie is de VS één van onze belangrijkste handelspartners. Dit onderzoek laat in het eerste hoofdstuk zien hoe de VS als land en als economie presteert, en vergelijkt het profiel van de VS met dat van Nederland. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de bestemming en herkomst van Amerikaanse directe investeringen. In hoofdstuk 3 komen de trends in de bilaterale Nederlands-Amerikaanse goederen en dienstenhandel aan bod. Hoofdstuk 4 brengt in kaart wat de VS en Nederland verdienen aan de wederzijdse export, zowel de directe als de indirecte export. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op bedrijven die in Amerikaanse handen zijn, ondernemen in de VS, of handelen met de VS, en hoe deze bedrijven zich ontwikkelen ten opzichte van bedrijven die geen relaties met de VS onderhouden. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan wat het betekent om in Nederland werknemer te zijn bij een multinational, en Amerikaanse multinationals in het bijzonder. Hoofdstuk 7 beschrijft de migratiestromen tussen Nederland en de VS.