Verbruik van biodiesel en biobenzine

Voor de Statistiek hernieuwbare energie definieert het CBS het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer als de fysiek op de markt gebrachte duurzame biobrandstoffen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert ook over op de Nederlandse markt gebrachte duurzame biobrandstoffen. Het gaat dan om de hoeveelheden die bedrijven leveren voor de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer (bijmengplicht). Deze hoeveelheid kan afwijken van de hoeveelheden die het CBS rapporteert. Een reden voor het verschil kan zijn:
- De regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer biedt de mogelijkheid om biobrandstoffen voor vervoer mee te tellen die direct geleverd zijn aan vervoer in Nederland, maar ook biobrandstoffen die zijn geleverd aan een andere Nederlandse brandstofleverancier. Deze andere leverancier kan de biobrandstoffen vervolgens op de Nederlandse markt brengen, maar zou deze ook kunnen doorleveren aan een andere leverancier of exporteren. Vanaf verslagjaar 2018 is de wetgeving aangescherpt met als doel zeker te stellen dat biobrandstoffen alleen meetellen voor de verplichting als zij aantoonbaar fysiek op de Nederlandse vervoersmarkt komen. Leveringen aan een andere leverancier kunnen nu alleen nog meetellen voor de verplichting als deze al zijn bijgemengd, geleverd worden via trucks en deze levering voldoet aan bepaalde voorwaarden gerelateerd aan de accijnswetgeving. Daardoor is het zekerder geworden dat ook deze biobrandstoffen daadwerkelijk op de Nederlandse vervoersmarkt komen.

Het CBS bepaalt de hoeveelheid op de markt gebrachte biobrandstoffen op basis van een combinatie van informatie van de NEa en informatie direct van de oliebedrijven. Het is lastig om precieze informatie te verzamelen over de fysieke bestemming van biobrandstoffen. Het CBS-cijfer over de fysiek op de markt gebrachte biobrandstoffen in 2018 kent daarom een geschatte onzekerheid van ongeveer 10 procent.