Bijna 60 procent arbeidsmigranten binnen zes jaar weg

Man verplaatst kar met rozen door kwekerij
© ANP
In 2011 schreven ruim 31 duizend arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3 duizend arbeidsmigranten bleven korter dan een jaar in ons land; bijna 10 procent van de groep die in 2011 binnenkwam. Dit meldt het CBS op basis van een nieuw onderzoek, mede naar aanleiding van vragen van de media.

In het tweede jaar vertrok de grootste groep arbeidsmigranten: 7,4 duizend. Vanaf 2013 nam het aantal vertrekkers jaarlijks af. Van de oorspronkelijke groep arbeidsmigranten waren ongeveer vier op de tien kenniswerker. De kennismigranten komen vooral uit India, de overige arbeidsmigranten met name uit Polen.

webartikel abreidsmigratie1 Aantal arbeidsmigranten, ingeschreven bij een gemeente Doorstroom arbeidsmigranten naar volgend jaar Vertrek uit Nederland Terug naar Nederland 1) Stroomcijfers tellen niet altijd op tot het totaal door afronding op honderdtallen. 20152016201420132012201131 0007 4004 2003 0006006006005004002 9002 10021 80014 30013 90015 90015 40018 20017 60021 20028 60028 0001 60012 700

Overige arbeidsmigranten uit de EU blijven het langst

In het onderzoek is naast een tweedeling in type (kennismigrant / overige arbeidsmigrant) ook een tweedeling gemaakt in herkomst: van binnen of buiten de Europese Unie (EU). Van de vier aldus onderscheiden groepen was eind 2016 het grootste deel over van de overige arbeidsmigranten uit de EU, namelijk 44 procent. Dit aandeel was bijna anderhalf keer zo groot als onder kennismigranten van buiten de EU (30 procent).

De instromende kennismigranten komen vaak op latere leeftijd naar Nederland. Ruim de helft van de instromers uit 2011 kwam als dertiger (38 procent) of veertiger (13 procent) naar Nederland. Onder overige arbeidsmigranten was ruim 54 procent jonger dan 30 jaar.

Kennismigranten vooral naar Amsterdam

Arbeidsmigranten vestigen zich overwegend in stedelijke gebieden. Van de kennismigranten woonden de meesten na binnenkomst in 2011 in COROP-regio Groot-Amsterdam met circa 36 migranten per 10 duizend inwoners. In deze regio gingen kennismigranten vooral aan de slag in de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals onderzoeks- en adviesbureaus), de handel en de IT-sector.

Overige arbeidsmigranten (dus niet de kenniswerkers) zijn met name te vinden in de regio Delft en Westland (ruim 38 per 10 duizend inwoners). Daarbinnen ligt het zwaartepunt in de gemeente Westland, waar het aandeel overige arbeidsmigranten bijna het dubbele bedraagt van dat van de hele regio (75 per 10 duizend inwoners).

Kennismigranten (per 10 duizend inwoners) naar COROP-gebied, 2011
CoropKennismigranten
Oost-Groningen (CR)0,4
Delfzijl en omgeving (CR)1,2
Overig Groningen (CR)6,7
Noord-Friesland (CR)0,9
Zuidwest-Friesland (CR)0,8
Zuidoost-Friesland (CR)1,5
Noord-Drenthe (CR)1
Zuidoost-Drenthe (CR)0,6
Zuidwest-Drenthe (CR)0,9
Noord-Overijssel (CR)1
Zuidwest-Overijssel (CR)1,4
Twente (CR)3,2
Veluwe (CR)3,3
Achterhoek (CR)0,4
Arnhem/Nijmegen (CR)3,8
Zuidwest-Gelderland (CR)1,6
Utrecht (CR)5,1
Kop van Noord-Holland (CR)1,5
Alkmaar en omgeving (CR)2
IJmond (CR)2,5
Agglomeratie Haarlem (CR)9
Zaanstreek (CR)3,6
Groot-Amsterdam (CR)36,1
Het Gooi en Vechtstreek (CR)4,9
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)8,9
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)17,5
Delft en Westland (CR)16
Oost-Zuid-Holland (CR)1,4
Groot-Rijnmond (CR)7,2
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)2,2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)6,3
Overig Zeeland (CR)2,3
West-Noord-Brabant (CR)3,8
Midden-Noord-Brabant (CR)2,9
Noordoost-Noord-Brabant (CR)2,6
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)10,4
Noord-Limburg (CR)3
Midden-Limburg (CR)2,6
Zuid-Limburg (CR)4,7
Flevoland (CR)3,2

Overige arbeidsmigranten (per 10 duizend inwoners) naar COROP-gebied, 2011
CoropOverige arbeidsmigranten
Oost-Groningen (CR)2,8
Delfzijl en omgeving (CR)4,9
Overig Groningen (CR)9,3
Noord-Friesland (CR)3,5
Zuidwest-Friesland (CR)2,2
Zuidoost-Friesland (CR)2,3
Noord-Drenthe (CR)1,9
Zuidoost-Drenthe (CR)4,8
Zuidwest-Drenthe (CR)3,5
Noord-Overijssel (CR)3,9
Zuidwest-Overijssel (CR)6,2
Twente (CR)5,1
Veluwe (CR)7,8
Achterhoek (CR)2,8
Arnhem/Nijmegen (CR)4,5
Zuidwest-Gelderland (CR)5,3
Utrecht (CR)6,5
Kop van Noord-Holland (CR)6,9
Alkmaar en omgeving (CR)4,7
IJmond (CR)6,8
Agglomeratie Haarlem (CR)7,8
Zaanstreek (CR)8,7
Groot-Amsterdam (CR)18,5
Het Gooi en Vechtstreek (CR)6,3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)13,7
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)15,5
Delft en Westland (CR)38,5
Oost-Zuid-Holland (CR)5,5
Groot-Rijnmond (CR)10,7
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)4,5
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)14,2
Overig Zeeland (CR)9,5
West-Noord-Brabant (CR)7,9
Midden-Noord-Brabant (CR)7,7
Noordoost-Noord-Brabant (CR)5
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)12,7
Noord-Limburg (CR)10,7
Midden-Limburg (CR)8,5
Zuid-Limburg (CR)7,3
Flevoland (CR)10,3

Veel kennismigranten tijdens verblijf naar een koopwoning

Onder kennismigranten die begin 2016 nog steeds in Nederland waren ingeschreven, was het aandeel huishoudens in een koopwoning meer dan verdubbeld tussen 2012 en 2016. Bij de groep overige arbeidsmigranten steeg het aandeel blijvers met een huurwoning in deze periode, en dan ging het met name om corporatiewoningen. Begin 2016 was dit aandeel ruim anderhalf keer zo groot als begin 2012. De WOZ-waarde van de woning waarin een kennismigrant verblijft is doorgaans hoger. Daarnaast bewoont een kennismigrant veelal een groter oppervlak.

Arbeidsmigranten (huishoudens) naar eigendom van woning, 1 januari1)
Categories1Categories2Huur (overige verhuurder) (%)Huur (corporatiewoning) (%)Koop (%)Onbekend (%)
Kennismigranten201264,29,116,510,2
Kennismigranten201648,98,340,12,7
Overige arbeidsmigranten201247,620,321,310,9
Overige arbeidsmigranten201641,231,621,85,3
1) Arbeidsmigranten nog aanwezig op 1 januari 2016.

Tegelijk met dit onderzoek brengt het CBS vandaag een nieuwsbericht over werknemers met een buitenlandse nationaliteit.