Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten worden in dit onderzoek in vier groepen onderscheiden:

- kennismigranten uit de EU;
- kennismigranten van buiten de EU;
- overige arbeidsmigranten uit de EU;
- overige arbeidsmigranten van buiten de EU.

In dit onderzoek tellen migranten van buiten de EU/EFTA mee als arbeidsmigrant als ze van de IND een vergunning voor arbeid hebben gekregen. Migranten van buiten de EU/EFTA kunnen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen op het gebied van werk en inkomen, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Zie voor een overzicht van de voorwaarden de website van de IND: https://ind.nl/werk/Paginas/Kennismigrant.aspx. De kennismigranten die deze verblijfsvergunning in 2011 van de IND hebben verkregen, vormen in dit onderzoek de groep kennismigranten van buiten de EU. Migranten van buiten de EU die geen verblijfsvergunning als kennismigrant hebben, zijn ingedeeld in de groep ‘overige arbeidsmigranten’.

Migranten uit EU/EFTA-landen hoeven niet langs de IND; voor hen is dan ook geen officieel migratiemotief bekend. Voor deze groep leidt het CBS een migratiedoel af op basis van hun voornaamste bezigheid nadat ze naar Nederland zijn gekomen. Hierbij kan het voorkomen dat een migrant meerdere afgeleide migratiedoelen heeft: een immigrant kan bijvoorbeeld gaan werken maar ook gaan samenwonen. Migranten uit EU/EFTA-landen worden tot de arbeidsmigranten gerekend als een van hun afgeleide migratiedoelen arbeid is. Arbeidsmigranten uit de EU/EFTA worden in dit onderzoek ingedeeld als kennismigrant als hun bruto persoonlijk inkomen op 1 januari 2012 aansluit bij de hogere inkomens (vanaf het 57e percentiel) onder kennismigranten van buiten de EU. (Zie verder het artikel in Statistische Trends.)

Inschrijving bij een gemeente is verplicht voor migranten bij een verblijf vanaf vier maanden. Hoewel seizoensmigranten zich over het algemeen niet inschrijven bij de gemeente kan niet helemaal worden uitgesloten dat er zich toch seizoensmigranten in deze groep bevinden. Bij de indeling van migranten uit de EU worden migranten die vier maanden of korter in Nederland verbleven, daarom gerekend tot de overige arbeidsmigranten.