Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat melkvee

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.
Deze maatwerktabel bevat gegevens over de gemiddelde opbrengsten en kosten uitgedrukt per melkkoe en het gemiddelde bedrijfsresultaat per melkveebedrijf voor de periode 2011 - 2016.