Productie industrie ruim 3 procent hoger in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,4 procent hoger dan in oktober 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is iets groter dan in september. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2014 november-0,3
2014 december-3,1
2015 januari-1,3
2015 februari-1,7
2015 maart-0,2
2015 april-1,1
2015 mei1,8
2015 juni3,1
2015 juli0,3
2015 augustus-1,1
2015 september-0,6
2015 oktober2,5
2015 november1,9
2015 december2,9
2016 januari3,5
2016 februari0,7
2016 maart2,3
2016 april4,4
2016 mei2,7
2016 juni3,2
2016 juli3,3
2016 augustus2,4
2016 september2,3
2016 oktober0
2016 november3,4
2016 december6,7
2017 januari0,4
2017 februari4,9
2017 maart3
2017 april0,5
2017 mei5
2017 juni2,4
2017 juli2,7
2017 augustus3,7
2017 september4,8
2017 oktober5,1
2017 november5,3
2017 december4,4
2018 januari8,6
2018 februari3,8
2018 maart4,5
2018 april5,3
2018 mei3,4
2018 juni3,9
2018 juli2,2
2018 augustus5,5
2018 september3,1
2018 oktober3,4

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

De transportmiddelenindustrie produceerde in oktober bijna 10 procent meer dan in oktober 2017. Ook de productie van de metaalproducten- en machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, oktober 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
Transportmiddelen9,9
Metaalproducten8,3
Machine5,9
Rubber en kunststof2,3
Voedingsmiddelen1
Chemische producten-1,1
Elektrische apparaten-3,1
Farmaceutische-14,3
Industrie (totaal)3,4

Productie industrie op hoogste niveau ooit

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober 2018 steeg de productie met 0,4 procent. De industriële productie lag niet eerder zo hoog.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2015=100)
 index
2014 november98,6
2014 december98,1
2015 januari99
2015 februari100,2
2015 maart99,7
2015 april99,7
2015 mei99,5
2015 juni100,6
2015 juli99,9
2015 augustus98,8
2015 september99,3
2015 oktober101,4
2015 november101,5
2015 december100,4
2016 januari101,9
2016 februari101,1
2016 maart102,1
2016 april103,4
2016 mei102,1
2016 juni103,3
2016 juli102,9
2016 augustus101,7
2016 september102,3
2016 oktober102,5
2016 november105
2016 december106,3
2017 januari103,1
2017 februari105,5
2017 maart105,2
2017 april104,6
2017 mei106,6
2017 juni106,1
2017 juli106,1
2017 augustus105,6
2017 september107,3
2017 oktober107,7
2017 november109,7
2017 december110,4
2018 januari111,1
2018 februari109,7
2018 maart110
2018 april109,8
2018 mei110,2
2018 juni110,1
2018 juli109,3
2018 augustus111,2
2018 september111
2018 oktober111,5

Producentenvertrouwen neemt toe

Het producentenvertrouwen industrie steeg in november 2018. Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in november. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over zowel de huidige economische situatie als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in oktober ruim 1 procent hoger dan een jaar eerder.

Met ingang van verslagmaand oktober 2018 worden de productiecijfers van de industrie gepubliceerd met basisjaar 2015 (voorheen 2010 =100). Ook zijn er aanpassingen in de methode doorgevoerd. Hierdoor kunnen de in dit nieuwsbericht gepubliceerde uitkomsten verschillen met de uitkomsten zoals ze op basis van het basisjaar 2010=100 zijn gepubliceerd.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links