Meisjes stijgen meer boven schooladvies uit dan jongens

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen. In 2014/’15 – toen deze leerlingen op de basisschool zaten – scoorden meisjes ook al hoger voor de eindtoets dan het eerder gegeven advies. Dat blijkt uit cijfers die het CBS in de Jeugdmonitor publiceert.

Sinds het schooljaar 2014/’15 is het schooladvies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerkracht een eerste advies heeft gegeven. Dat advies kan worden bijgesteld als de score op de eindtoets hoger is dan het schooladvies. In 2014/’15 scoorden meisjes vaker dan jongens hoger op de eindtoets dan te verwachten viel op basis van het schooladvies.

Hoger toetsadvies dan schooladvies, 2014/'15
 Jongens (%)Meisjes (%)
Eerste schooladvies
Havo/vwo27,831,7
Havo13,115
Vmbo-gt/havo38,341,3
Vmbo-gt21,322
Vmbo-k/gt46,849,1
Vmbo-k34,336,5
Vmbo-b/k39,343,5
Vso/pro/vmbo-b23,824,1

Meisjes vaker dan jongens hogere score op eindtoets

In 2014/’15 kregen meisjes vaker dan jongens een hoger advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de eindtoets basisonderwijs dan het advies dat zij eerder kregen van de leerkracht. Desondanks werden de schooladviezen voor meisjes niet veel vaker bijgesteld (2,8 procent) dan voor  jongens (2,5 procent). De definitieve schooladviezen van meisjes en jongens bleven dicht bij elkaar liggen.

Definitief schooladvies, 2014/'15
 Jongens (%)Meisjes (%)
Vwo20,319,2
Havo/vwo6,26,1
Havo2222,2
Vmbo-gt/havo5,25,5
Vmbo-gt2222,9
Vmbo-k/gt1,81,9
Vmbo-k11,411,3
Vmbo-b/k2,52,4
Vso/pro/vmbo-b8,68,4

Meisjes in derde klas vaker op hoger niveau dan schooladvies

In het schooljaar 2017/’18 volgden meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens een hoger niveau dan het definitieve schooladvies dat zij in groep 8 kregen. Hierbij gaat het om de leerlingen die niet zijn blijven zitten nadat zij in groep 8 dit advies kregen. Ongeveer 16 procent van de meisjes zat in de derde klas van het voortgezet onderwijs op een hoger onderwijsniveau dan het definitieve schooladvies. Bij jongens was dat 10 procent.

Op alle niveaus is dit percentage onder meisjes hoger dan onder jongens. Zo had bijna 21 procent van de meisjes op vwo-3 een lager schooladvies gekregen, tegen 14 procent van de jongens.

Niveau in derde leerjaar vo ten opzichte van advies groep 8, 2017/'181
 Lager (%)Gelijk (%)Hoger (%)
Vwo-3
Jongens8614
Meisjes79,420,6
Havo-3
Jongens11,777,910,3
Meisjes6,87617,2
Vmbo-t-3
Jongens22,170,77,1
Meisjes14,775,110,2
Vmbo-g-3
Jongens16,768,714,6
Meisjes1067,822,2
Vmbo-k-3
Jongens23,663,213,2
Meisjes15,965,218,9
Vmbo-b-3
Jongens22,677,4
Meisjes17,182,9
1Het gaat hierbij om leerlingen die in 2017/’18 op vo-3 zaten en in 2014/’15 in groep 8 een definitief schooladvies kregen, exclusief leerlingen die vso of praktijkonderwijs als advies kregen.

Jongens vaker op lager niveau dan advies

Andersom geldt ook dat jongens in de derde klas vaker op een lager niveau zaten: 14 procent van de jongens volgde in de derde klas juist een onderwijsniveau dat lager ligt dan het advies dat ze in 2014/’15 in groep 8 kregen. Dat geldt voor iets minder dan 9 procent van de meisjes.