Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Geslacht Schooladvies Migratieachtergrond Gestandaardiseerd inkomen Perioden 1e schooladvies Totaal 1e schooladvies (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies herzien obv toets (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies niet herzien obv toets (aantal) Definitief schooladvies (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal inkomen 2018/'19 170.755 15.919 53.022 170.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 27.660 2.876 9.991 27.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 35.297 2.418 7.742 35.297
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal Totaal inkomen 2018/'19 12.707 1.618 8.479 11.136
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 2.960 393 2.049 2.589
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 738 92 489 644
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal Totaal inkomen 2018/'19 6.619 981 1.908 6.254
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 1.511 223 459 1.433
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 497 60 152 473
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal Totaal inkomen 2018/'19 17.089 2.680 9.088 15.731
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 3.635 525 1.999 3.429
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 1.557 244 815 1.388
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal Totaal inkomen 2018/'19 7.674 1.164 1.497 7.619
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 1.503 220 316 1.502
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 949 122 169 905
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal Totaal inkomen 2018/'19 31.122 3.721 13.908 30.189
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 5.664 690 2.479 5.508
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 4.682 536 2.044 4.425
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal Totaal inkomen 2018/'19 16.078 1.839 2.223 16.767
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 2.604 306 371 2.793
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 3.021 334 385 3.003
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal Totaal inkomen 2018/'19 29.765 2.632 12.375 30.082
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 4.280 368 1.837 4.435
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 7.181 651 2.786 7.003
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal Totaal inkomen 2018/'19 17.206 1.284 3.544 18.388
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 2.181 151 481 2.386
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 4.956 379 902 5.160
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal Totaal inkomen 2018/'19 32.495 34.589
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 2e 20%-groep 2018/'19 3.322 3.585
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 5e 20%-groep 2018/'19 11.716 12.296
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies.
Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en migratieachtergrond.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2020:
De gecorrigeerde cijfers over het schooljaar 2017/'18 en de definitieve cijfers over het scholjaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

De cijfers waarbij het toetsadvies met het 1e schooladvies wordt vergeleken waren voor schooljaar 2017/’18 niet correct. Voor de leerlingen met 1e schooladvies vso/pro/vmbo-b zijn de cijfers gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is bij deze groep het aantal leerlingen met een toetsadvies lager of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gedaald en het aantal leerlingen met een toetsadvies hoger of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gestegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

1e schooladvies
Leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past.
Totaal 1e schooladvies
Totaal 1e schooladvies inclusief de leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt en de leerlingen die als 1e schooladvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben gekregen.

Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Het totaal bestaat uit de leerlingen waarbij het toetsadvies lager of gelijk aan het 1e advies is en de leerlingen waarbij het toetsadvies hoger dan het 1e advies is én de groep leerlingen waarbij de vergelijking met het toetsadvies niet van toepassing is. Deze groep bevat leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of leerlingen met als 1e schooladvies advies voortgezet speciaal onderwijs (vso). In deze gevallen is het namelijk niet mogelijk om het toetsadvies met het schooladvies te vergelijken.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Toetsadvies hoger dan 1e advies
Leerlingen met hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; herziening is mogelijk.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Advies herzien obv toets
Advies herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is herzien en definitief schooladvies is hoger dan 1e schooladvies.
Advies niet herzien obv toets
Advies niet herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is niet herzien en definitief schooladvies is gelijk aan 1e schooladvies.
Definitief schooladvies
Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een definitief schooladvies. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun 1e schooladvies, kan het eerste schooladvies herzien worden (naar boven bijgesteld). In enkele gevallen wordt het 1e schooladvies ook om andere redenen dan op basis van de eindtoets bijgesteld.