Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Geslacht Schooladvies Migratieachtergrond Gestandaardiseerd inkomen Perioden 1e schooladvies Totaal 1e schooladvies (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies herzien obv toets (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies niet herzien obv toets (aantal) Definitief schooladvies (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal inkomen 2020/'21 173.997 16.786 46.567 173.997
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 27.774 2.968 8.510 27.774
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 36.499 2.748 7.133 36.499
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal Totaal inkomen 2020/'21 12.054 1.585 7.707 10.513
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 2.638 360 1.766 2.294
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 742 82 482 660
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal Totaal inkomen 2020/'21 7.246 1.034 1.673 7.001
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 1.621 239 348 1.560
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 575 82 160 523
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal Totaal inkomen 2020/'21 16.346 2.395 7.518 15.148
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 3.544 525 1.661 3.287
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 1.589 240 702 1.434
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal Totaal inkomen 2020/'21 8.877 1.256 1.347 9.105
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 1.730 267 281 1.810
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 1.059 146 153 1.046
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal Totaal inkomen 2020/'21 30.244 3.544 11.299 28.942
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 5.358 598 2.030 5.239
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 4.613 526 1.695 4.317
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal Totaal inkomen 2020/'21 17.606 2.163 2.016 18.249
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 2.847 329 314 3.005
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 3.361 423 349 3.343
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal Totaal inkomen 2020/'21 29.730 3.133 11.000 29.279
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 4.296 470 1.601 4.242
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 7.128 755 2.549 6.867
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal Totaal inkomen 2020/'21 18.941 1.676 4.007 20.347
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 2.351 180 509 2.645
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 5.312 494 1.043 5.496
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal Totaal inkomen 2020/'21 32.953 35.413
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 2e 20%-groep 2020/'21 3.389 3.692
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 5e 20%-groep 2020/'21 12.120 12.813
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies.
Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en migratieachtergrond.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 mei 2022:
Bij punt 4 Bronnen en Methoden is de toelichting over de trendbreuk uitgebreid met schooljaar 2018/'19.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

1e schooladvies
Leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past.
Totaal 1e schooladvies
Totaal 1e schooladvies inclusief de leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt en de leerlingen die als 1e schooladvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben gekregen.

Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Het totaal bestaat uit de leerlingen waarbij het toetsadvies lager of gelijk aan het 1e advies is en de leerlingen waarbij het toetsadvies hoger dan het 1e advies is én de groep leerlingen waarbij de vergelijking met het toetsadvies niet van toepassing is. Deze groep bevat leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of leerlingen met als 1e schooladvies advies voortgezet speciaal onderwijs (vso). In deze gevallen is het namelijk niet mogelijk om het toetsadvies met het schooladvies te vergelijken.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Toetsadvies hoger dan 1e advies
Leerlingen met hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; herziening is mogelijk.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Advies herzien obv toets
Advies herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is herzien en definitief schooladvies is hoger dan 1e schooladvies.
Advies niet herzien obv toets
Advies niet herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is niet herzien en definitief schooladvies is gelijk aan 1e schooladvies.
Definitief schooladvies
Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een definitief schooladvies. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun 1e schooladvies, kan het eerste schooladvies herzien worden (naar boven bijgesteld). In enkele gevallen wordt het 1e schooladvies ook om andere redenen dan op basis van de eindtoets bijgesteld.