Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Geslacht Schooladvies Herkomstland Gestandaardiseerd inkomen Perioden 1e schooladvies Totaal 1e schooladvies (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies herzien obv toets (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies niet herzien obv toets (aantal) Definitief schooladvies (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal inkomen 2021/'22 171.091 16.787 45.475 171.091
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 27.330 3.086 8.452 27.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 36.789 2.721 6.928 36.789
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal Totaal inkomen 2021/'22 12.078 1.886 7.376 10.204
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 2.780 434 1.741 2.353
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 802 118 483 682
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal Totaal inkomen 2021/'22 7.200 1.179 1.629 6.965
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 1.623 282 363 1.562
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 590 92 140 556
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal Totaal inkomen 2021/'22 16.320 2.763 7.721 14.943
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 3.448 591 1.673 3.184
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 1.707 273 789 1.525
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal Totaal inkomen 2021/'22 9.302 1.421 1.467 9.535
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 1.814 282 293 1.887
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 1.181 188 172 1.143
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal Totaal inkomen 2021/'22 29.279 3.686 12.092 28.288
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 5.184 648 2.159 5.098
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 4.780 590 1.899 4.492
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal Totaal inkomen 2021/'22 17.761 1.809 1.858 18.968
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 2.817 298 313 3.064
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 3.488 358 298 3.581
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal Totaal inkomen 2021/'22 27.761 2.607 9.867 27.555
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 3.868 361 1.430 3.927
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 6.761 649 2.242 6.553
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal Totaal inkomen 2021/'22 18.976 1.436 3.465 20.170
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 2.414 190 480 2.605
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 5.472 453 905 5.647
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal Totaal inkomen 2021/'22 32.414 34.463
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 2e 20%-groep 2021/'22 3.382 3.650
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 5e 20%-groep 2021/'22 12.008 12.610
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en herkomstland.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

In deze tabel zijn cijfers van schooljaar 2014/’15 tot en met 2020/’21 volgens de ‘oude’ indeling en cijfers vanaf schooljaar 2021/’22 volgens de ‘nieuwe’ indeling. Zie hoofdstuk 4 voor verdere toelichting.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies.
Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en herkomstland.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 mei 2023:
Cijfers over schooljaar 2021/’22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 komen de cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

1e schooladvies
Leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past.
Totaal 1e schooladvies
Totaal 1e schooladvies inclusief de leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt en de leerlingen die als 1e schooladvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben gekregen.

Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Het totaal bestaat uit de leerlingen waarbij het toetsadvies lager of gelijk aan het 1e advies is en de leerlingen waarbij het toetsadvies hoger dan het 1e advies is én de groep leerlingen waarbij de vergelijking met het toetsadvies niet van toepassing is. Deze groep bevat leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of leerlingen met als 1e schooladvies advies voortgezet speciaal onderwijs (vso). In deze gevallen is het namelijk niet mogelijk om het toetsadvies met het schooladvies te vergelijken.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Toetsadvies hoger dan 1e advies
Leerlingen met hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; herziening is mogelijk.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Advies herzien obv toets
Advies herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is herzien en definitief schooladvies is hoger dan 1e schooladvies.
Advies niet herzien obv toets
Advies niet herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is niet herzien en definitief schooladvies is gelijk aan 1e schooladvies.
Definitief schooladvies
Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een definitief schooladvies. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun 1e schooladvies, kan het eerste schooladvies herzien worden (naar boven bijgesteld). In enkele gevallen wordt het 1e schooladvies ook om andere redenen dan op basis van de eindtoets bijgesteld.