Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Geslacht Schooladvies Migratieachtergrond Gestandaardiseerd inkomen Perioden 1e schooladvies Totaal 1e schooladvies (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies herzien obv toets (aantal) 1e schooladvies Toetsadvies hoger dan 1e advies Advies niet herzien obv toets (aantal) Definitief schooladvies (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal inkomen 2019/'20 172.864 172.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 28.168 28.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 36.228 36.228
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal Totaal inkomen 2019/'20 13.097 13.097
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 3.046 3.046
Totaal mannen en vrouwen Advies: vso/pro/vmbo-b Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 776 776
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal Totaal inkomen 2019/'20 7.099 7.099
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 1.522 1.522
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-b/k Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 592 592
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal Totaal inkomen 2019/'20 17.464 17.464
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 3.791 3.791
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 1.735 1.735
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal Totaal inkomen 2019/'20 8.410 8.410
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 1.691 1.691
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-k/gt Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 1.062 1.062
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal Totaal inkomen 2019/'20 31.456 31.456
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 5.609 5.609
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 5.140 5.140
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal Totaal inkomen 2019/'20 16.821 16.821
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 2.728 2.728
Totaal mannen en vrouwen Advies: vmbo-gt/havo Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 3.277 3.277
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal Totaal inkomen 2019/'20 29.584 29.584
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 4.210 4.210
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 7.158 7.158
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal Totaal inkomen 2019/'20 17.712 17.712
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 2.242 2.242
Totaal mannen en vrouwen Advies: havo/vwo Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 5.100 5.100
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal Totaal inkomen 2019/'20 31.221 31.221
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 2e 20%-groep 2019/'20 3.329 3.329
Totaal mannen en vrouwen Advies: vwo Totaal 5e 20%-groep 2019/'20 11.388 11.388
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond.

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Sinds schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies waarna na de gemaakte eindtoets in april/mei een definitief schooladvies volgt. Het definitieve schooladvies kan afwijken van het eerste schooladvies als de eindtoets beter is gemaakt dan verwacht zou mogen worden op basis van het eerste schooladvies.
Het advies kan dan overwogen worden en naar boven worden bijgesteld. In de tabel staat het eerste schooladvies en het definitieve schooladvies naar huishoudensinkomen, geslacht en migratieachtergrond.

De populatie in de tabel bestaat uit leerlingen in leerjaar 8 die een schooladvies hebben gekregen en op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in het basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.
Vanwege het niet doorgaan van de eindtoets zijn een aantal variabelen leeg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

1e schooladvies
Leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past.
Totaal 1e schooladvies
Totaal 1e schooladvies inclusief de leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt en de leerlingen die als 1e schooladvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben gekregen.

Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een 1e schooladvies. In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. Het totaal bestaat uit de leerlingen waarbij het toetsadvies lager of gelijk aan het 1e advies is en de leerlingen waarbij het toetsadvies hoger dan het 1e advies is én de groep leerlingen waarbij de vergelijking met het toetsadvies niet van toepassing is. Deze groep bevat leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of leerlingen met als 1e schooladvies advies voortgezet speciaal onderwijs (vso). In deze gevallen is het namelijk niet mogelijk om het toetsadvies met het schooladvies te vergelijken.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Toetsadvies hoger dan 1e advies
Leerlingen met hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; herziening is mogelijk.

Vanaf schooljaar 2014/'15 is het in principe voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Op basis van de score van de eindtoets wordt het toetsadvies bepaald. Bij toetsadviezen komt het advies vso niet voor.
Advies herzien obv toets
Advies herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is herzien en definitief schooladvies is hoger dan 1e schooladvies.
Advies niet herzien obv toets
Advies niet herzien op basis van toets: Leerling heeft hoger toetsadvies dan 1e schooladvies; advies is niet herzien en definitief schooladvies is gelijk aan 1e schooladvies.
Definitief schooladvies
Totaal leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs met een definitief schooladvies. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun 1e schooladvies, kan het eerste schooladvies herzien worden (naar boven bijgesteld). In enkele gevallen wordt het 1e schooladvies ook om andere redenen dan op basis van de eindtoets bijgesteld.