Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 nauwelijks. Het vertrouwen ging van 5,7 in september naar 5,9 in oktober, maakt het CBS bekend. Het vertrouwen van producenten is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel.

De trend is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2014november2,4
2014december3,4
2015januari2,8
2015februari2
2015maart1,4
2015april3,3
2015mei4,1
2015juni4,6
2015juli3,7
2015augustus3,5
2015september3,8
2015oktober2,4
2015november4
2015december3
2016januari3,2
2016februari3,1
2016maart3,9
2016april4,7
2016mei4,4
2016juni5,4
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden de producenten echter negatiever.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief en een is in evenwicht. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is even groot als het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al ongeveer twee jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in oktober voor de achtste maand op rij het meest optimistisch.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Oktober 2018 (gemiddelde van de deelvragen)September 2018 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
16,213,4
Elektrotechnische
en machine
108
Textiel, kleding,
leer
7,210,2
Basismetaal,
metaalproducten
6,59,2
Papier en grafische6,29,4
Voeding en
genotmiddelen
62
Aardolie en chemie2,47,2
Transportmiddelen1,13,1

Bezettingsgraad iets lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het vierde kwartaal 2018 uitgekomen op 84,1 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark een fractie lager dan een kwartaal eerder, toen het hoogste niveau werd bereikt in 17 jaar.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
null  Bezettingsgraad (%)
20151e kwartaal80,4
20152e kwartaal81,8
20153e kwartaal82,3
20154e kwartaal82,3
20161e kwartaal81,2
20162e kwartaal81,5
20163e kwartaal81,7
20164e kwartaal82,2
20171e kwartaal81,3
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1

Productie industrie ruim 3 procent hoger in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017. De stijging is groter dan in juli. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers opnieuw minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in oktober. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus bijna 1 procent lager dan een jaar eerder.