Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 nauwelijks. Het vertrouwen ging van 5,7 in september naar 5,9 in oktober, maakt het CBS bekend. Het vertrouwen van producenten is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel.

De trend is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
2014 november2,4
2014 december3,4
2015 januari2,8
2015 februari2
2015 maart1,4
2015 april3,3
2015 mei4,1
2015 juni4,6
2015 juli3,7
2015 augustus3,5
2015 september3,8
2015 oktober2,4
2015 november4
2015 december3
2016 januari3,2
2016 februari3,1
2016 maart3,9
2016 april4,7
2016 mei4,4
2016 juni5,4
2016 juli5,1
2016 augustus1,2
2016 september3,4
2016 oktober4,3
2016 november3,4
2016 december4,7
2017 januari6
2017 februari7
2017 maart7,8
2017 april8,3
2017 mei6,1
2017 juni7,2
2017 juli6,6
2017 augustus5,4
2017 september8,5
2017 oktober8,2
2017 november9,1
2017 december8,9
2018 januari10,3
2018 februari10,9
2018 maart9,5
2018 april8,2
2018 mei9,8
2018 juni7,7
2018 juli6,3
2018 augustus5,9
2018 september5,7
2018 oktober5,9

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden de producenten echter negatiever.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief en een is in evenwicht. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is even groot als het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al ongeveer twee jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in oktober voor de achtste maand op rij het meest optimistisch.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 Oktober 2018September 2018
Hout, bouw-
materialen
16,213,4
Elektrotechnische
en machine
108
Textiel, kleding,
leer
7,210,2
Basismetaal,
metaalproducten
6,59,2
Papier en grafische6,29,4
Voeding en
genotmiddelen
62
Aardolie en chemie2,47,2
Transportmiddelen1,13,1

Bezettingsgraad iets lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het vierde kwartaal 2018 uitgekomen op 84,1 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark een fractie lager dan een kwartaal eerder, toen het hoogste niveau werd bereikt in 17 jaar.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal (%)
 Bezettingsgraad
2015 1e kwartaal80,4
2015 2e kwartaal81,8
2015 3e kwartaal82,3
2015 4e kwartaal82,3
2016 1e kwartaal81,2
2016 2e kwartaal81,5
2016 3e kwartaal81,7
2016 4e kwartaal82,2
2017 1e kwartaal81,3
2017 2e kwartaal82,8
2017 3e kwartaal83,4
2017 4e kwartaal83,3
2018 1e kwartaal83,5
2018 2e kwartaal83,6
2018 3e kwartaal84,5
2018 4e kwartaal84,1

Productie industrie ruim 3 procent hoger in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017. De stijging is groter dan in juli. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers opnieuw minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in oktober. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus bijna 1 procent lager dan een jaar eerder.

Relevante links