Nederlands product

Dat deel van de uitvoer dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.