Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 juli* 38.293 42.435 19.286 23.150
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 augustus* 35.703 40.049 18.164 21.885
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 september* 38.046 43.352 19.181 24.171
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 oktober* 40.381 46.697 21.335 25.362
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 november* 39.100 43.890 19.843 24.046
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 december* 37.934 42.439 18.614 23.824
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019* 459.578 516.009 229.680 286.329
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 januari* 39.020 43.273 20.032 23.241
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 februari* 35.801 41.311 18.918 22.393
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 maart* 37.376 43.007 19.466 23.541
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 april* 30.864 33.800 15.346 18.454
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 mei* 30.625 33.960 15.172 18.788
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juni* 35.098 39.217 18.111 21.107
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juli* 34.022 40.162 18.595 21.567
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 januari-juli* 242.806 274.730 125.639 149.091
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 5 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 4 maart 2020:
Landengroep ‘België en Luxemburg’ is uit de tabel verwijderd, omdat deze niet van toepassing is. Sinds januari 2000 worden België en Luxemburg afzonderlijk gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.