Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 459.893 515.264 229.181 286.084
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 januari* 38.838 43.271 19.832 23.439
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 februari* 35.666 41.322 18.820 22.502
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 maart* 37.402 43.086 19.118 23.969
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 april* 30.762 33.875 15.147 18.728
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 mei* 30.536 33.973 15.022 18.950
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juni* 35.301 39.240 17.872 21.369
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juli* 34.639 40.165 18.396 21.769
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 augustus* 32.087 35.742 16.740 19.003
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 september* 36.931 42.053 19.250 22.802
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 oktober* 37.082 44.146 20.353 23.793
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 november* 37.557 43.473 19.987 23.486
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 december* 37.498 42.746 18.896 23.850
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020* 424.298 483.092 219.434 263.658
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari* 36.046 40.928 18.260 22.668
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.