Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 december 37.745 42.653 18.779 23.874
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 423.823 482.713 218.587 264.126
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari* 35.178 40.835 18.234 22.601
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 februari* 36.288 42.166 18.488 23.678
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 maart* 44.861 51.603 22.152 29.451
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 april* 41.730 46.327 20.173 26.154
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 mei* 40.345 45.341 20.110 25.231
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juni* 44.075 50.642 22.221 28.421
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juli* 43.270 48.723 21.358 27.366
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 augustus* 42.990 47.011 20.754 26.257
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 september* 46.430 51.977 23.287 28.690
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 oktober* 48.048 51.114 23.097 28.017
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 november* 52.375 56.382 25.372 31.010
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 december* 51.192 54.520 24.497 30.024
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021* 526.781 586.642 259.743 326.899
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand december en het jaar 2021 zijn bijgesteld.
Bij deze update ontbreken de maanden januari en februari 2022, omdat de cijfers over de wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken. Voor de cijfers over de invoerwaarde en (totale) uitvoerwaarde in januari en februari 2022 wordt verwezen naar:
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83926NED/table?dl=66CCF

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.