In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 oktober 47.884 51.337 24.023 27.314
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 november 52.262 56.529 26.250 30.278
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 december 51.223 54.753 25.455 29.298
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 527.055 589.202 265.275 323.927
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari* 46.956 49.541 24.520 25.020
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 februari* 45.549 48.928 23.602 25.326
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 maart* 56.146 60.342 29.245 31.097
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 april* 53.801 57.119 27.603 29.516
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 mei* 58.232 61.718 29.088 32.631
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 juni* 58.501 63.670 30.478 33.193
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 juli* 54.348 58.903 29.305 29.598
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 augustus* 58.215 60.227 30.293 29.934
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 september* 61.086 67.557 34.106 33.451
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 oktober* 61.949 66.060 34.024 32.035
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari-oktober* 554.782 594.065 292.264 301.801
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.