Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juli* 34.888 40.176 18.160 22.016
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 augustus* 31.921 35.722 16.632 19.090
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 september* 36.970 42.047 19.239 22.808
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 oktober* 37.133 44.076 20.331 23.744
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 november* 37.716 43.352 19.927 23.425
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 december* 37.820 42.696 18.854 23.842
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020* 424.952 482.836 218.954 263.882
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari* 35.915 40.871 18.038 22.833
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 februari* 36.581 42.291 18.323 23.968
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 maart* 45.239 51.630 22.009 29.621
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 april* 41.860 46.291 19.810 26.481
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 mei* 40.483 45.316 19.639 25.677
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juni* 44.077 50.707 21.917 28.790
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juli* 41.849 47.637 20.677 26.960
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari-juli* 286.005 324.743 140.414 184.329
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van de maand juli 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
Voor de cijfers over 2019 is een correctie doorgevoerd bij de onderverdeling wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product.
De cijfers over de totale uitvoerwaarde zijn onveranderd gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.