Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juni* 44.075 50.642 22.221 28.421
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juli* 43.270 48.723 21.358 27.366
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 augustus* 42.990 47.011 20.754 26.257
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 september* 46.430 51.977 23.287 28.690
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 oktober* 48.023 51.054 23.112 27.942
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 november* 52.404 56.392 25.407 30.984
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 december* 51.358 54.534 24.502 30.031
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021* 526.951 586.604 259.798 326.806
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari* 46.758 50.656 23.110 27.546
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 februari* 44.970 49.888 21.649 28.239
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 maart* 55.641 61.124 26.701 34.423
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 april* 52.531 58.118 25.965 32.153
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 mei* 57.132 62.220 26.252 35.968
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 juni* 57.105 64.118 26.838 37.280
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari-juni* 314.137 346.124 150.517 195.608
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De voorlopige cijfers van de maand juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.