Economisch beeld weer iets beter

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juni iets verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half juni presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
   cyclus (afwijking van langetermijntrend (=0))
2011J0,11
2011F0,2
2011M0,25
2011A0,28
2011M0,33
2011J0,34
2011J0,33
2011A0,3
2011S0,24
2011O0,15
2011N0,06
2011D-0,02
2012J-0,07
2012F-0,11
2012M-0,15
2012A-0,18
2012M-0,25
2012J-0,31
2012J-0,37
2012A-0,47
2012S-0,55
2012O-0,62
2012N-0,73
2012D-0,82
2013J-0,9
2013F-1,02
2013M-1,1
2013A-1,17
2013M-1,23
2013J-1,26
2013J-1,27
2013A-1,26
2013S-1,2
2013O-1,14
2013N-1,06
2013D-0,98
2014J-0,92
2014F-0,86
2014M-0,83
2014A-0,81
2014M-0,78
2014J-0,77
2014J-0,75
2014A-0,72
2014S-0,71
2014O-0,69
2014N-0,67
2014D-0,64
2015J-0,6
2015F-0,55
2015M-0,49
2015A-0,43
2015M-0,37
2015J-0,32
2015J-0,27
2015A-0,23
2015S-0,19
2015O-0,17
2015N-0,14
2015D-0,12
2016J-0,12
2016F-0,09
2016M-0,07
2016A-0,05
2016M0
2016J0,03
2016J0,07
2016A0,14
2016S0,18
2016O0,23
2016N0,3
2016D0,36
2017J0,41
2017F0,49
2017M0,56
2017A0,61
2017M0,69
2017J0,73
2017J0,77
2017A0,86
2017S0,91
2017O0,96
2017N1,05
2017D1,1
2018J1,14
2018F1,2
2018M1,24
2018A1,26
2018M1,3
2018J1,33

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten positiever

De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in mei toe, na twee dalingen op rij. Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
   Consumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2011J-42,5
2011F01,5
2011M15,7
2011A-24,3
2011M-42,7
2011J-71,7
2011J-8-2,2
2011A-16-3,2
2011S-27-0,5
2011O-34-3,1
2011N-35-4,8
2011D-37-1,3
2012J-37-1,8
2012F-36-1,7
2012M-36-2,8
2012A-32-3,4
2012M-34-4,9
2012J-37-4,8
2012J-33-5,4
2012A-31-4,7
2012S-28-6,6
2012O-29-7,6
2012N-33-6,8
2012D-38-5,6
2013J-37-5,6
2013F-41-3,7
2013M-41-5,1
2013A-37-5,6
2013M-32-4,1
2013J-33-3,8
2013J-35-3,1
2013A-32-1,4
2013S-31-2,4
2013O-26-0,3
2013N-16-0,3
2013D-110,1
2014J-60,7
2014F-2-0,1
2014M11,1
2014A40,3
2014M60,7
2014J60,7
2014J61,2
2014A20
2014S-2-0,2
2014O12
2014N-22,4
2014D-43,4
2015J-22,8
2015F-12
2015M71,4
2015A103,3
2015M114,1
2015J144,6
2015J133,7
2015A133,5
2015S113,8
2015O122,4
2015N144
2015D133
2016J113,2
2016F73,1
2016M23,9
2016A64,7
2016M74,4
2016J115,4
2016J95,1
2016A91,2
2016S123,4
2016O174,3
2016N213,4
2016D214,7
2017J216
2017F227
2017M247,8
2017A268,3
2017M236,1
2017J237,2
2017J256,6
2017A265,4
2017S238,5
2017O248,2
2017N239,1
2017D258,9
2018J2410,3
2018F2310,9
2018M249,5
2018A258,2
2018M239,8
2018J23

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

Consumenten hebben in april 3 procent meer besteed dan in april 2017. Ze gaven vooral meer uit aan kleding, schoenen en auto’s. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 11,1 procent groter dan in april 2017. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen, infrastructuur, personenauto’s en machines.

Het volume van de goederenexport was in april 6,6 procent groter dan in april 2017. De groei is groter dan in de voorgaande maanden. In april 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten.

Productie industrie 5 procent hoger in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 5 procent hoger dan in april 2017. De stijging is groter dan in maart. Al ruim tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in april 2018 opnieuw het sterkst.

Aantal faillissementen daalt

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In mei 2018 zijn er 10 bedrijven minder failliet verklaard dan in april. De meeste faillissementen in mei zijn uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt krapper

In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 66 duizend toegenomen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600 duizend. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 235 duizend openstaande vacatures, 49 duizend meer dan een jaar eerder. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna vijf jaar.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 1,6 werklozen. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

In mei waren er 352 duizend werklozen volgens de ILO-definitie. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 5 duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in mei uit op 3,9. Dat percentage is even hoog als in de twee maanden daarvoor. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
2011I101,8
2011II101,7
2011III101,7
2011IV101
2012I100,9
2012II100,9
2012III100,5
2012IV99,8
2013I100,1
2013II99,9
2013III100,5
2013IV101,1
2014I101
2014II101,6
2014III101,9
2014IV102,8
2015I103,4
2015II103,7
2015III104,1
2015IV104,2
2016I105,2
2016II105,4
2016III106,4
2016IV107,3
2017I107,8
2017II108,9
2017III109,5
2017IV110,5
2018I111,1

Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2017 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,8 procent groter.

Dinsdag 14 augustus 2018 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2018.