Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal werknemers van de gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen op 1 januari van het genoemde jaar. Daarbij is het operationele personeel uitgesplitst naar beroeps- en vrijwillig personeel. Vanaf 2005 worden ook de overige werknemers van de brandweer vermeld. Tevens wordt onderscheid gemaakt in het rangniveau van het operationele personeel en het opleidingsniveau van het overige personeel. De cijfers zijn beschikbaar voor Nederland in totaal en per veiligheidsregio.

Door een nieuwe rangindeling en door aanpassing van de vragenlijst kunnen cijfers vanaf 1 januari 2011 afwijken van voorgaande jaren. Vanaf die periode kan de vragenlijst worden ingevuld volgens de nieuwe rangindeling zoals opgenomen in het Besluit personeel Veiligheidsregio's (zie Staatsblad 2010, nr 253). Bij de vertaling van functie naar rang en de vertaling van oud naar nieuw rangniveau is gebruik gemaakt van de Leidraad Conversie Rangen van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Met ingang van 2012 zijn de Hogere en Middelbare rangen samengevoegd tot één categorie Hoger en Middelbaar rangniveau. Hiertoe is besloten omdat op regionaal niveau geen voldoende betrouwbare uitsplitsing kan worden gemaakt. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2011, in overleg met de NVBR en Vakvereniging Brandweervrijwilligers, de definities van het beroeps, vrijwillig en overig personeel aangepast.

De veiligheidsregio’s Limburg Noord en Brabant-Zuidoost konden niet voor sluitingsdatum van de enquête hun data over 2019 beschikbaar stellen. Met hun is afgesproken dat de opgave over 2018 ook voor 2019 van toepassing is.
De veiligheidsregio’s Kennemerland en Haaglanden hebben aangegeven een kwalitatief betere opgave te hebben gedaan in 2019. Met hen is afgesproken dat de opgave voor 2019 ook met terugwerkende kracht voor 2018 geldt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2000 tot en met 2018 zijn definitief. Het jaar 2019 is beschikbaar en heeft een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 20 juni 2019:
De cijfers over het jaar 2018 zijn definitief en het jaar 2019 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen niet meer beschikbaar, mogelijk volgen later in 2019 nog nieuwe cijfers over 2019.

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio

Perioden Regio's Totaal personeel (aantal) Operationeel personeelTotaal operationeel personeel (aantal) Operationeel personeelBeroepspersoneelTotaal beroeps (aantal) BeroepspersoneelRangniveauHoger en Middelbaar rangniveau (aantal) BeroepspersoneelRangniveauLager rangniveau (aantal) Operationeel personeelVrijwillig personeelTotaal vrijwillig (aantal) Vrijwillig personeelRangniveauHoger en Middelbaar rangniveau (aantal) Vrijwillig personeelRangniveauLager rangniveau (aantal) Overig personeelTotaal overig personeel (aantal)
2000 Nederland . 26.902 4.770 1.767 3.003 22.132 4.362 17.770 .
2001 Nederland . 26.992 4.915 1.940 2.975 22.077 4.432 17.645 .
2002 Nederland . 27.082 4.994 1.982 3.012 22.088 4.449 17.639 .
2003 Nederland . 27.213 5.175 2.139 3.036 22.038 4.412 17.626 .
2004 Nederland . 27.413 5.352 2.248 3.104 22.061 4.507 17.554 .
2005 Nederland 30.624 27.299 5.260 2.221 3.039 22.039 5.010 17.029 3.325
2006 Nederland 30.674 27.373 5.413 2.312 3.101 21.960 5.305 16.655 3.301
2007 Nederland 30.480 27.084 5.440 2.389 3.051 21.644 4.721 16.923 3.396
2008 Nederland 30.428 27.027 5.548 2.322 3.226 21.479 4.806 16.673 3.401
2009 Nederland 30.736 27.154 5.525 2.252 3.273 21.629 4.902 16.727 3.582
2010 Nederland 31.066 27.137 5.510 2.211 3.299 21.627 4.696 16.931 3.929
2011 Nederland 30.608 26.602 5.416 2.099 3.317 21.186 4.742 16.444 4.006
2012 Nederland 30.261 26.223 5.252 2.057 3.195 20.971 5.528 15.443 4.038
2013 Nederland 29.789 26.031 5.220 2.074 3.146 20.811 4.893 15.918 3.758
2014 Nederland 28.855 25.061 5.023 2.032 2.991 20.038 4.900 15.138 3.794
2015 Nederland 27.964 24.135 4.892 1.933 2.959 19.243 4.808 14.435 3.829
2016 Nederland 27.733 23.951 5.152 2.166 2.986 18.799 4.672 14.127 3.782
2017 Nederland 27.850 24.042 5.123 2.130 2.993 18.919 4.635 14.284 3.808
2018 Nederland 28.158 24.310 5.398 2.322 3.076 18.912 4.727 14.185 3.848
2019* Nederland 28.140 24.232 5.375 2.244 3.131 18.857 4.726 14.131 3.908
Bron: CBS.
Verklaring van tekens