Exportaandeel Nederland neemt weer toe

© ANP
Het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In de jaren na de kredietcrisis daalde het aandeel van circa 3,5 naar 3,0 procent. In 2016 en 2017 nam het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel weer toe. In 2017 kwam het aandeel uit op 3,2 procent. Dit meldt het CBS.

In 2016 steeg het aandeel sterk door een stijging van de waarde van de Nederlandse export in combinatie met een daling van de waarde van de wereldhandel. In 2017 nam de waarde van de wereldhandel wel toe, maar de Nederlandse exportwaarde steeg harder. Dat de waarde van de Nederlandse uitvoer in beide jaren sterker steeg dan de wereldhandel kwam zowel door een sterkere groei van het volume van de Nederlandse export als door gunstiger prijsontwikkelingen.

De wereldhandel is ten opzichte van het jaar 2000 meer dan verdubbeld in waarde, van 8,5 biljoen euro tot bijna 20 biljoen euro (2017). Vanwege de open aard van de Nederlandse economie vertoont de ontwikkeling van de uitvoer doorgaans een vergelijkbaar pad als de wereldhandel. Na 2009 lopen de ontwikkelingen echter minder synchroon.

Exportwaarde van zowel goederen als diensten toegenomen

Tussen 2008 en 2017 nam de Nederlandse exportwaarde met ruim 174,5 miljard euro toe. De uitvoer van goederen steeg met 125 miljard euro en die van diensten met 50 miljard euro. Van de goederen nam vooral de exportwaarde van voedings- en genotmiddelen, elektronische producten, transportmiddelen en machines toe. Van de diensten steeg vooral de uitvoerwaarde van aan toerisme gerelateerde diensten.

Waarde Nederlandse export
 Goederen (mld euro)Diensten (mld euro)
200023761
200124064
200223466
200323765
200426469
200529073
200632576
200734883
200836890
200930486
201036094
201139999
2012425103
2013427108
2014430118
2015440130
2016448131
2017492140
Bron: CBS, DNB

Aandeel Azië en Oceanië in totale goederenexport toegenomen

Procentueel nam de goederenexport vanuit Nederland richting Azië tussen 2015 en 2017 het hardst toe, met ongeveer een kwart. Naar Azië nam vooral de exportwaarde van aardolieproducten toe. Ook de uitvoer naar Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en Oceanië steeg. De uitvoer naar Europese landen nam met 12 procent toe. Nog altijd exporteren we verreweg de meeste goederen naar Europese landen (77 procent). Naar Europa voerde Nederland de laatste jaren vooral meer voertuigen en medicinale producten uit.

Vooral meer diensten geëxporteerd naar Europa en Azië

Net als van de goederen gaat ook het grootste gedeelte van de Nederlandse diensten naar andere Europese landen (68 procent). Procentueel steeg de export van diensten naar Oceanië tussen 2015 en 2017 het hardst, gevolgd door die van diensten naar Europa en Azië. Zowel naar Europa als Azië nam met name de exportwaarde van zakelijke diensten, royalty’s en licenties toe. De exportwaarde van diensten richting Noord- en Zuid-Amerika en Afrika nam tussen 2015 en 2017 af.