Macro-economisch scorebord

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de indicatoren van het Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) scoreboard. Daarnaast zijn er enkele aanvullende indicatoren opgenomen.
Om bestaande en potentiële onevenwichtigheden en macro-economische risico's binnen de landen van de Europese Unie tijdig te signaleren heeft de Europese Commissie een scorebord met veertien indicatoren opgesteld. Het scorebord maakt onderdeel uit van de Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Deze tabel bevat voor deze veertien indicatoren de kwartaal- en jaarcijfers voor Nederland. De veertien indicatoren van het macro-economisch scorebord zijn:
- Saldo op de lopende rekening als percentage van het bbp, driejarengemiddelde
- Netto extern vermogen als percentage van het bbp
- Reële effectieve wisselkoers, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
- Exportmarktaandeel in de wereldhandel, procentuele mutatie ten opzichte van vijf jaar eerder
- Nominale arbeidskosten per eenheid product, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
- Reële huizenprijsindex, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
- Kredietstroom private sector als percentage van het bbp
- Schuld private sector als percentage van het bbp
- Overheidsschuld als percentage van het bbp
- Werkloosheidspercentage, driejarengemiddelde
- Totale passiva van de financiële sector, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
- Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
- Langdurige werkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-74 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
- Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder.

De aanvullende indicatoren in deze tabel zijn:
- Reële effectieve wisselkoers, index
- Exportmarktaandeel in de wereldhandel, percentage
- Nominale arbeidskosten per eenheid product, index
- Kredietstroom huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
- Kredietstroom niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
- Schuld huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
- Schuld niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
- Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar
- Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2006.

Status van de cijfers:
Alle jaar- en kwartaalcijfers hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
Van alle indicatoren is het cijfer over het eerste kwartaal van 2020 toegevoegd.
Daarbij is langdurige werkloosheid, 3-jaars-mutatie, in procentpunt, 2019 4e kwartaal en jaarcijfer toegevoegd.
Door een revisie zijn voor de meeste indicatoren de cijfers m.i.v. 2017 bijgesteld.
Van de overheidsschuld zijn de cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Binnen 120 dagen na afloop van elk verslagkwartaal wordt een eerste raming van dat kwartaal gepubliceerd. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in oktober het eerste, en in januari het tweede kwartaal nog worden herzien. Bij de publicatie van het vierde kwartaal in april worden de kwartaalcijfers van de drie voorafgaande kwartalen bijgesteld. Hiermee worden voor het eerst de gegevens van een jaar vastgesteld. Bij de publicatie van het eerste kwartaal in juli worden de jaar- en kwartaalcijfers van de laatste drie jaar herzien.

Macro-economisch scorebord

Perioden Saldo lop. rek. (% bbp, driejarengem.) (%) Netto extern vermogen als % bbp (%) Reële effectieve wisselkoersReële wisselkoers, % 3-jaarsmutatie (%) Reële effectieve wisselkoersReële wisselkoers, index (%) Exportmarktaandeel als % mondiale exportAandeel wereldhandel, % 5-jaarsmutatie (%) Exportmarktaandeel als % mondiale exportAandeel wereldhandel, % (%) Nom. arbeidskosten per eenheid productArbeidskost. per eenh. pr.,% 3-jaarsmut. (%) Nom. arbeidskosten per eenheid productArbeidskosten per eenheid product, index (%) Reële huizenprijsindex (%) Kredietstroom private sectorKredietstroom private sector als % bbp (%) Kredietstroom private sectorKredietstroom huishoudens als % bbp (%) Kredietstroom private sectorKredietstroom niet-fin.vennootsch.(%bbp) (%) Schuld private sectorSchuld private sector als % bbp (%) Schuld private sectorSchuld huishoudens als % bbp (%) Schuld private sectorSchuld niet-fin.vennootschappen als %bbp (%) Overheidsschuld (EMU-schuld) als % bbp (%) Werkloosheid; 3-jaars gemiddelde (%) Totale passiva financiële sector (%) Bruto arbeidsparticipatieBr. arbeidspart. (15-64 jr), 3-jaars-mut (%) Bruto arbeidsparticipatieBruto arbeidsparticipatie (15-64 jaar) (%) Langdurige werkloosheid,3-jaarsmut,%punt (%) JeugdwerkloosheidJeugdwerkloosheid, 3-jaarsmut. in %-punt (%) JeugdwerkloosheidJeugdwerkloosheid, % beroepsbevolking (%)
2010* 5,8 10,7 -1,5 100,0 -8,0 3,2 7,6 100,0 -3,3 2,8 3,4 -0,6 244,4 118,0 126,4 59,3 4,3 5,4 1,1 77,9 -0,3 1,7 11,1
2011* 7,0 19,8 -2,4 99,7 -8,4 3,1 5,3 101,2 -4,0 8,2 1,7 6,5 247,2 117,5 129,8 61,7 4,8 10,3 0,1 78,1 0,3 1,4 10,0
2012* 8,6 26,1 -6,0 97,9 -12,8 3,0 2,7 104,0 -7,9 6,1 0,7 5,5 252,1 117,4 134,7 66,3 5,3 6,0 0,8 79,0 0,7 1,5 11,7
2013* 9,5 30,7 0,5 100,5 -11,3 3,1 4,8 104,8 -7,9 9,7 -1,4 11,1 257,7 114,6 143,1 67,7 6,0 -1,6 1,5 79,4 1,1 2,1 13,2
2014* 9,4 44,5 0,7 100,4 -11,0 3,1 3,7 104,9 -0,1 4,3 -0,6 4,9 267,2 112,8 154,4 67,9 6,8 8,0 1,0 79,0 1,5 2,7 12,7
2015* 8,1 48,9 -0,9 97,0 -6,7 3,0 -0,4 103,6 3,4 0,0 0,9 -0,9 262,8 110,6 152,2 64,7 7,2 4,0 0,6 79,6 1,4 -0,4 11,3
2016* 7,5 61,2 -2,3 98,2 -2,9 3,0 -0,3 104,5 4,5 3,9 1,2 2,7 259,3 108,9 150,4 61,9 6,8 7,4 0,3 79,7 0,4 -2,4 10,8
2017* 8,4 59,8 -1,8 98,6 2,1 3,1 0,2 105,1 6,1 4,0 1,5 2,5 250,4 107,2 143,2 56,9 5,9 0,5 0,7 79,8 -0,9 -3,8 8,9
2018* 9,9 71,9 3,2 100,1 2,6 3,1 3,7 107,4 7,1 5,6 1,5 4,1 244,2 103,7 140,5 52,4 4,9 -2,9 0,6 80,3 -1,6 -4,1 7,2
2019 2e kwartaal* 10,1 82,0 2,6 100,4 -0,1 3,1 5,0 109,1 6,4 3,9 1,3 2,6 240,3 101,8 138,5 51,0 4,4 0,5 1,0 80,7 -1,6 -4,4 6,8
2019 3e kwartaal* 10,5 93,8 2,6 100,6 -0,4 3,1 5,3 109,7 5,4 2,0 1,2 0,8 238,1 101,1 137,0 49,3 4,2 5,9 1,2 80,8 -1,5 -4,4 6,7
2019 4e kwartaal* 10,5 90,0 2,4 100,6 0,2 3,1 5,9 110,6 4,8 0,0 1,2 -1,2 234,0 100,3 133,7 48,7 4,1 6,1 1,2 80,9 -1,5 -4,1 6,8
2019* 10,5 90,0 2,4 100,5 0,2 3,1 5,9 110,7 4,8 0,0 1,2 -1,2 234,0 100,3 133,7 48,7 4,0 6,1 1,2 80,9 -1,8 -4,1 6,7
2020 1e kwartaal* 10,4 99,6 2,5 100,5 2,2 3,1 7,2 111,9 4,6 1,0 1,6 -0,6 234,8 100,0 134,9 49,5 3,8 2,8 1,3 81,0 -1,4 -3,6 6,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens