Economisch beeld iets beter

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april een fractie verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishouden, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
   cyclus (afwijking van langetermijntrend (=0))
2011J0,11
2011F0,2
2011M0,25
2011A0,28
2011M0,33
2011J0,35
2011J0,33
2011A0,31
2011S0,24
2011O0,15
2011N0,07
2011D-0,01
2012J-0,06
2012F-0,1
2012M-0,13
2012A-0,17
2012M-0,23
2012J-0,3
2012J-0,36
2012A-0,46
2012S-0,53
2012O-0,6
2012N-0,71
2012D-0,8
2013J-0,88
2013F-1
2013M-1,09
2013A-1,15
2013M-1,22
2013J-1,25
2013J-1,26
2013A-1,26
2013S-1,21
2013O-1,15
2013N-1,07
2013D-1
2014J-0,93
2014F-0,87
2014M-0,84
2014A-0,83
2014M-0,8
2014J-0,78
2014J-0,76
2014A-0,73
2014S-0,71
2014O-0,7
2014N-0,66
2014D-0,63
2015J-0,59
2015F-0,53
2015M-0,47
2015A-0,42
2015M-0,35
2015J-0,29
2015J-0,24
2015A-0,19
2015S-0,15
2015O-0,14
2015N-0,11
2015D-0,09
2016J-0,08
2016F-0,05
2016M-0,03
2016A-0,01
2016M0,06
2016J0,1
2016J0,14
2016A0,21
2016S0,26
2016O0,3
2016N0,39
2016D0,44
2017J0,49
2017F0,59
2017M0,65
2017A0,7
2017M0,78
2017J0,83
2017J0,88
2017A0,97
2017S1,02
2017O1,08
2017N1,17
2017D1,22
2018J1,26
2018F1,32
2018M1,36
2018A1,38

Stemming consumenten nauwelijks veranderd, producentenvertrouwen iets minder positief

De stemming onder consumenten is in maart nauwelijks veranderd. Het oordeel over het economisch klimaat was iets positiever. De koopbereidheid veranderde niet.

Het producentenvertrouwen nam iets af in maart, na in februari tot recordhoogte te zijn gestegen. Producenten waren in maart 2018 minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
   Consumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2011J-42,5
2011F01,5
2011M15,7
2011A-24,3
2011M-42,7
2011J-61,7
2011J-8-2,2
2011A-16-3,2
2011S-27-0,5
2011O-34-3,1
2011N-35-4,8
2011D-36-1,3
2012J-37-1,8
2012F-36-1,7
2012M-36-2,8
2012A-32-3,4
2012M-34-4,9
2012J-37-4,8
2012J-33-5,4
2012A-31-4,7
2012S-28-6,6
2012O-29-7,6
2012N-33-6,8
2012D-38-5,6
2013J-37-5,6
2013F-41-3,7
2013M-41-5,1
2013A-37-5,6
2013M-32-4,1
2013J-33-3,8
2013J-35-3,1
2013A-32-1,4
2013S-31-2,4
2013O-26-0,3
2013N-16-0,3
2013D-110,1
2014J-60,7
2014F-2-0,1
2014M11,1
2014A40,3
2014M60,7
2014J60,7
2014J51,2
2014A20
2014S-2-0,2
2014O12
2014N-22,4
2014D-43,4
2015J-22,8
2015F-12
2015M71,4
2015A103,3
2015M114,1
2015J144,6
2015J133,7
2015A133,5
2015S113,8
2015O122,4
2015N144
2015D133
2016J113,2
2016F63,1
2016M23,9
2016A64,7
2016M74,4
2016J115,4
2016J95,1
2016A91,2
2016S123,4
2016O174,3
2016N213,4
2016D214,7
2017J216
2017F227
2017M247,8
2017A268,3
2017M236,1
2017J237,2
2017J256,6
2017A265,4
2017S238,5
2017O238,2
2017N239,1
2017D258,9
2018J2410,3
2018F2310,9
2018M249,5

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 12,1 procent groter dan in januari 2017. Een maand eerder krompen de investeringen een fractie. De groei in januari is te danken aan hogere investeringen in woningen, vliegtuigen, personenauto’s en machines.

Het volume van de goederenexport was in februari 4,2 procent groter dan in februari 2017. De groei is iets groter dan in de voorgaande maand. In februari 2018 groeide opnieuw vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten.

Consumenten hebben in januari 0,7 procent meer besteed dan in januari 2017. De groei is lager dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat consumenten in januari 2018 veel minder gas verbruikten dan een jaar eerder.

Productie industrie ruim 4 procent hoger in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 4,2 procent hoger dan in februari 2017. De toename is kleiner dan in januari, toen de grootste stijging in bijna 7 jaar werd genoteerd. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in februari 2018 het sterkst.

Meer faillissementen in maart

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In maart 2018 zijn er 34 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari. In februari daalde het aantal faillissementen met 42.

Arbeidsmarkt krapper

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 63 duizend toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal banen groeit nu bijna vier jaar op rij. In deze periode zijn er ruim een half miljoen banen bijgekomen. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend.

Tegenover elke openstaande vacature staan in het vierde kwartaal van 2017 gemiddeld 1,8 personen die geen betaald werk hebben maar daar wel direct voor beschikbaar zijn en ook recent gezocht hebben (definitie van de International Labour Organization, ILO).

Volgens de ILO-indicator waren er in februari 367 duizend werklozen, oftewel 4,1 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar

In het vierde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in twee jaar tijd. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2009=100)
2011I103,3
2011II103,2
2011III103,2
2011IV102,4
2012I102,3
2012II102,3
2012III101,9
2012IV101,2
2013I101,5
2013II101,3
2013III101,9
2013IV102,5
2014I102,3
2014II102,9
2014III103,3
2014IV104,5
2015I105,3
2015II105,3
2015III105,7
2015IV106,1
2016I106,9
2016II107,2
2016III108,3
2016IV109
2017I109,7
2017II111,3
2017III111,8
2017IV112,7

Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de export. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 2,9 procent groter.

Dinsdag 15 mei 2018 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2018.