Bbp-groei tweede kwartaal 2017 blijft 1,5 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Flip Franssen/Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 augustus. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Verder namen ook de investeringen weer toe. Het bbp groeit al 13 kwartalen achter elkaar.

De groei van het bbp in het tweede kwartaal is uitzonderlijk hoog. Zo’n groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder opgetekend. In hoeverre de groei in het tweede kwartaal een uitschieter is, zal blijken bij de groeicijfers van de komende kwartalen.

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Geen bijstellingen groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dit heeft niet geleid tot een bijstelling van de kwartaal-op-kwartaalgroei in de voorgaande kwartalen.

Groei ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 3,3 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 3,3 procent.

Aantal banen groeit met 53 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 51 duizend banen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 waren er in het tweede kwartaal van 2017 volgens de tweede berekening 202 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 199 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.