Leidschendam-Voorburg en CBS starten Urban Data Center

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bundelen hun krachten op het gebied van data, data-analyse en onderzoek in het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg. Op 31 augustus ondertekenen wethouder Lia de Ridder en directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Door kennis en data van het CBS, de gemeente en partnerorganisaties te combineren en te analyseren krijgt Leidschendam-Voorburg meer inzicht in lokale en regionale ontwikkelingen. Daardoor wordt de gemeente beter in staat lokaal beleid op lokale behoeften af te stemmen.

Data beter benutten

Wethouder Dienstverlening en Moderne Overheid Lia De Ridder: ‘In gemeente Leidschendam-Voorburg is het besef gegroeid dat digitaal beschikbare data beter benut kan worden om effectiever beleid te maken. Om daar beter mee te leren werken, investeren we de komende jaren in data-expertise. Door het CBS letterlijk in huis te halen, krijgen we meer inzicht in wat er speelt en leren we data beter te benutten. Zo kan de gemeente werken aan oplossingen op maat die aansluiten bij de behoefte van inwoners, instellingen en bedrijven. Terwijl onze mensen leren van het CBS, krijgt het CBS meer inzicht in lokale gegevens. Voor beide organisaties is dit dus een win-win-situatie.’

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS: ‘Binnen het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg faciliteren we de gemeente bij het verzamelen en analyseren van lokale data. Om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, zijn dergelijke gedetailleerde data onmisbaar voor gemeentebesturen, vooral nu steeds meer overheidstaken overgaan naar gemeenten. De lokale data die binnen het CBS UDC/Leidschendam-Voorburg wordt verzameld, is ook weer interessant voor andere gemeenten.’

Effectief beleid door inzicht

Beleid is effectief als het gericht wordt ingezet op de juiste plekken, op de juiste momenten. Dit vraagt om inzicht in beleidsvraagstukken, zoals waar welke problematiek zich voordoet (in welke buurten, bij welke groepen inwoners), en welk beleid voor welke groep werkt. Data over inwoners, huishoudens, ondernemers en vervoersbewegingen helpen om deze inzichten te geven. In het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg brengen het CBS en de gemeente gezamenlijk in kaart welke informatie nodig is om beleidsvragen te beantwoorden en waar deze te vinden is. Dat kan bij het CBS zijn, maar ook bij de gemeente of partnerorganisaties.

Onderzoeksprojecten

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS hebben een aantal onderzoeksprojecten geselecteerd, op het gebied van onder meer:

  • de participatiewet; om specifieker beleid te ontwikkelen om bijstandsgerechtigden uit de bijstand te helpen;
  • de zorg; ter optimalisering van de begeleiding aan jongeren en de ondersteuning aan gezinnen met meerdere vormen van problematiek;
  • bedrijvigheid, toerisme en recreatie; om de ondersteuning aan zzp'ers te verbeteren, en de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Urban Data Center in het gemeentehuis

Het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg krijgt een plaats in het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg. Hier is een werkruimte ingericht waar medewerkers van de gemeente en het CBS samen aan de slag gaan om data, kennis en ervaring uit te wisselen. Onderzoekers van het CBS fungeren daarbij ook als vraagbaak en sparringpartner voor de medewerkers van de gemeente. Het bewustzijn van het belang van data en analyse wordt zo vergroot, terwijl de medewerkers van de gemeente ook kennis en vaardigheden opdoen om met data en analyse aan de slag te gaan.

Zesde Urban Data Center

Het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg is het zesde Urban Data Center van Nederland. Eerder opende het CBS al UDC’s met de gemeenten Eindhoven, Heerlen, Groningen, Venlo en Zwolle.