Daling export naar het Verenigd Koninkrijk

© Hollandse Hoogte
De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van 2017 met 2 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Er ging voor 19,4 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. De totale waarde van de goederenexport van Nederland groeide in de eerste twee kwartalen met 12 procent tot 234 miljard euro. Dit meldt het CBS.

De export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk daalde in het eerste halfjaar met 7 procent tot 9,9 miljard euro. In de eerste helft van 2016 werd juist een hogere export gerealiseerd mede door de levering van een booreiland. Als deze incidentele export buiten beschouwing wordt gelaten, zou het exportniveau van Nederlands fabricaat tussen beide perioden vrijwel gelijk zijn gebleven. De wederuitvoer was 3 procent hoger dan in eerste zes maanden van 2016.

De goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk had in de eerste twee kwartalen van dit jaar te maken met een afwaardering van het Britse pond. In vergelijking met vorig jaar was de euro in januari-juni 2017 circa 10 procent duurder voor Britse importeurs.

Export naar Verenigd Koninkrijk, eerste halfjaar
 20162017
Export19,8319,38
Nederlandse makelij10,589,88
Wederuitvoer9,269,49

Exportontwikkeling naar VK blijft achter

In vergelijking met de export van Nederlands fabricaat naar de overige 26 landen van de Europese Unie blijft de export naar het Verenigd Koninkrijk in het eerste half jaar van 2017 achter. De export van Nederlandse makelij naar de Europese Unie exclusief het Verenigd Koninkrijk was in januari-juni van dit jaar 11 procent hoger dan in dezelfde periode van 2016. In 2015 en 2016 ontwikkelde de export naar het Verenigd Koninkrijk juist positiever dan naar het overige deel van de EU.

Ruim 7,5 procent van de export van in Nederland geproduceerde goederen gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Het is hiermee na Duitsland en België de derde exportbestemming.

Export Nederlands fabricaat
 EU (exclusief VK)Verenigd Koninkrijk
20101714
20111511
2012-32
2013-16
20142-3
2015-24
2016-27
2017
(jan-jun)
11-7

Forse afname vervoermiddelen

De export van vervoermiddelen naar het Verenigd Koninkrijk was bijna 800 miljoen lager dan in het eerste halfjaar 2016. De eerder genoemde incidentele levering van het boorplatform is hier zichtbaar. Daarnaast is de export van in ons land gefabriceerde trekkers voor opleggers met bijna 200 miljoen euro gedaald. De exporttoename van zuivelproducten is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen. De exportgroei van de groenten en fruitsector is mede te verklaren door een exporttoename van tomaten (22 miljoen euro).

In de eerste helft van dit jaar werd voor 1,3 miljard euro aan minerale brandstoffen geëxporteerd. Wegvoertuigen zijn de tweede grootste categorie exportproducten. Ook agrarische producten gaan op grote schaal naar het Verenigd Koninkrijk.

Grootste stijgers en dalers in export Nederlandse makelij, eerste halfjaar 2017
 Exportwaarde
Organische chemische
producten
72
Zuivelproducten42
Plantaardige vette oliën39
Groenten en fruit38
Medicinale en
farmaceutische producten
38
(Artikelen van) papier
en karton
-31
Computers-41
IJzer en staal-70
Voertuigen voor wegvervoer-241
Schepen en boten-772