Iets minder vertrouwen producenten industrie in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het producentenvertrouwen daalde van 7,2 in juni naar 6,6 in juli, maakt het CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte productie.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Minder positief over verwachte bedrijvigheid en orderpositie

Producenten in de industrie waren in juli vooral minder positief over de productie in de komende drie maanden en over hun orderportefeuille. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in juli positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al voor de achtste maand op rij zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. Het meest positief in juli waren de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Hout-, bouw-
materialen
15,8
Textiel, kleding,
leer
11,1
Elektrotechnische
en machine
7,9
Papier en grafische7,3
Voeding- en
genotmiddelen
6,6
Basismetaal,
metaalproducten
5,8
Aardolie en chemie5,6
Transportmiddelen3

Bezettingsgraad industrie op hoogste niveau sinds 2008

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het derde kwartaal 2017 uitgekomen op 83,4 procent. Zo’n benutting van de beschikbare productiecapaciteit is voor het laatst bereikt in april en juli 2008, de vorige periode van hoogconjunctuur.

Ook het percentage bedrijven dat een tekort aan personeel als belangrijkste productiebelemmering ervaart steeg en kwam uit op een niveau dat niet eerder sinds de start van de meting in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is waargenomen.

Opnieuw hoger productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,9 procent hoger dan in mei 2016. De stijging is groter dan in april. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen stijgt wel verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een recordhoogte. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in mei 4,9 procent hoger dan een jaar eerder.