Hoogopgeleide flexwerker stroomt vaker door naar vast

© ANP / Peter Hilz
Hoe hoger de opleiding, hoe groter het percentage van de flexwerkers dat terechtkomt in een vaste baan. Van de hoger opgeleiden die in 2012 begonnen in een flexibele baan, stroomde 36 procent in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Van de lager opgeleiden was dat 17 procent. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar 686 duizend werknemers die in 2012 begonnen met flexwerk.

Van die groep stroomde 26 procent in de volgende drie jaar uit naar een vaste baan. Het gaat hier om werknemers die geen onderwijs meer volgden. Dat percentage was even groot als dat van de flexwerkers die in 2011 begonnen en in de volgende drie jaar vast werk vonden. Bij de lichtingen die tussen 2007 en 2011 begonnen als flexwerker daalde dat percentage steeds. Van degenen die in 2007 flexibel gingen werken, vond 35 procent in de volgende drie jaar een vaste baan. Van de instromers van 2011 was dat in 2014 nog 26 procent. Die dalende trend is nu dus gestopt. In de loop van 2014 is het aantal tijdelijke werknemers met uitzicht op vast werk weer gaan toenemen.

Werknemers naar arbeidsmarktpositie bij uitstroom, drie jaar na instroom in flexibele schil
 Geen werk, met uitkeringGeen werk, geen uitkeringZelfstandigeVast dienstverbandFlexwerk
2007192263518
2008222163318
2009242173118
2010262172818
2011292072618
2012292072619

Een op de vijf blijft in flexibele schil

Van de werknemers die in 2012 gingen flexwerken, zat bijna 20 procent in de volgende drie jaar nog in de flexibele schil. Zij hadden een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen. Zoals gezegd stroomde 26 procent uit naar een vaste baan, 29 procent naar een uitkering, 20 procent naar een situatie zonder werk of uitkering. Daarnaast ging 7 procent als zelfstandige aan de slag.

Grotere doorstroom naar vaste baan voor hoger opgeleiden

Werknemers met een hoog opleidingsniveau stromen het vaakst door naar een vaste baan. Tussen 2012 en 2015 was dat het geval bij 36 procent van de hoger opgeleiden. Van de middelbaar opgeleiden was dit 25 procent en van de lager opgeleiden 17 procent.

Flexwerkers naar opleidingsniveau bij instroom in 2012 en naar arbeidsmarktpositie bij uitstroom in de drie jaren daarna
 Geen werk met uitkeringGeen werk, geen uitkeringZelfstandigeVast dienstverbandFlexwerk
Totaal292072619
Laag382551716
Middelbaar 292072520
Hoog2014103620

Vrouwen vaker naar vaste baan

Naar sekse bekeken ligt het percentage bij vrouwen hoger, als het gaat om leeftijd stroomt de groep 25- tot 55-jarigen het vaakst door. Jongeren (15-25 jaar) hebben na drie jaar vaker werk noch uitkering, terwijl 55-plussers vaker uitstromen naar een (pensioen)uitkering.

Verder gaan werknemers met een Nederlandse achtergrond vaker naar een vaste baan dan werknemers met een migratieachtergrond. Daarbij speelt mee dat jonge vrouwen (tot 45 jaar) en werknemers met een Nederlandse achtergrond vaker hoger zijn opgeleid.

Flexwerkers naar persoonskenmerken bij instroom in 2012 en naar arbeidsmarktpositie bij uitstroom in de drie jaren daarna
 Geen werk met uitkeringGeen werk, geen uitkeringZelfstandigeVast dienstverbandFlexwerk
Totaal29,1519,687,1425,5118,66
Mannen32,8718,547,5823,0318,26
Vrouwen25,1520,916,6728,1819,09
15 tot 25 jaar17,5739,194,0519,5919,59
25 tot 35 jaar2517,787,2229,4420,56
35 tot 45 jaar26,7114,388,2230,8219,86
45 tot 55 jaar29,4113,459,2429,4118,49
55 tot 65 jaar5010,298,8217,6513,24
65 tot 75 jaar800848
Nederlandse achtergrond28,1416,577,3928,1419,96
Westerse achtergrond29,3325,336,6721,3317,33
Niet-westerse achtergrond33,64305,4516,3613,64