Zelfstandige

Het gaat hier om personen die arbeid verrichten voor eigen rekening en risico
- in een eigen bedrijf (zelfstandig ondernemer), of
- als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).
Directeur-grootaandeelhouders en meewerkende gezinsleden zijn hier niet tot de zelfstandigen gerekend.