Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken 2003-2018

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken 2003-2018

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2018 350
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Mannen 2018 182
Totaal werkloosheidsduur Geslacht: Vrouwen 2018 169
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: Nederland 2018 219
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: westers 2018 50
Totaal werkloosheidsduur Migratieachtergrond: niet-westers 2018 82
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 1 laag 2018 123
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2018 131
Totaal werkloosheidsduur Onderwijsniveau: 3 hoog 2018 91
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 104
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 102
Totaal werkloosheidsduur Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 145
Kortdurig werkloos Totaal personen 2018 216
Kortdurig werkloos Geslacht: Mannen 2018 113
Kortdurig werkloos Geslacht: Vrouwen 2018 103
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: Nederland 2018 130
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: westers 2018 32
Kortdurig werkloos Migratieachtergrond: niet-westers 2018 53
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 1 laag 2018 78
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2018 78
Kortdurig werkloos Onderwijsniveau: 3 hoog 2018 58
Kortdurig werkloos Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 83
Kortdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 70
Kortdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 62
Langdurig werkloos Totaal personen 2018 117
Langdurig werkloos Geslacht: Mannen 2018 59
Langdurig werkloos Geslacht: Vrouwen 2018 58
Langdurig werkloos Migratieachtergrond: Nederland 2018 78
Langdurig werkloos Migratieachtergrond: westers 2018 15
Langdurig werkloos Migratieachtergrond: niet-westers 2018 24
Langdurig werkloos Onderwijsniveau: 1 laag 2018 38
Langdurig werkloos Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2018 47
Langdurig werkloos Onderwijsniveau: 3 hoog 2018 30
Langdurig werkloos Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 10
Langdurig werkloos Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 27
Langdurig werkloos Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 80
Onbekend Totaal personen 2018 18
Onbekend Geslacht: Mannen 2018 10
Onbekend Geslacht: Vrouwen 2018 8
Onbekend Migratieachtergrond: Nederland 2018 10
Onbekend Migratieachtergrond: westers 2018 3
Onbekend Migratieachtergrond: niet-westers 2018 5
Onbekend Onderwijsniveau: 1 laag 2018 8
Onbekend Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2018 5
Onbekend Onderwijsniveau: 3 hoog 2018 3
Onbekend Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 11
Onbekend Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 4
Onbekend Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de werkloosheidsduur van werklozen van 15 tot 75 jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt naar werklozen die;
- 0 tot 6 maanden,
- 6 tot 12 maanden,
- 12 tot 24 maanden,
- 24 maanden of meer werkloos zijn.
Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn 0 tot 12 maanden werkloos en langdurig werklozen 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden verbijzonderd naar geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau.

De werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Dit is bepaald op basis van:
- het moment van zoeken naar werk en
- het moment van beëindiging van de laatste baan.
De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2018

Wijzigingen per 23 januari 2020
Geen, deze tabel wordt medio januari 2020 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt medio januari 2020 opgevolgd door de tabel Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur persoonskenmerken.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.