Laagste aantal faillissementen in ruim 9 jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Roel Burgler
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In april 2017 zijn er 42 bedrijven minder failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Het aantal faillissementen was het laagste in ruim 9 jaar. In april daalde het aantal faillissementen vooral in de branches horeca, handel en informatie en communicatie.

Trend dalend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 247 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dit waren er echter wel 17 minder dan een maand eerder. Ook in de meeste andere bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. Een van de uitzonderingen was de zakelijke dienstverlening. In die bedrijfstak nam het aantal faillissementen toe.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Handel43
Financiële instellingen36
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
35
Bouwnijverheid31
Verhuur en overige zakelijke diensten31
Industrie16
Vervoer & opslag12
Horeca9
Verhuur; handel van onroerend goed8
Informatie en communicatie7
Cultuur, sport en recreatie6
Gezondheids- & welzijnszorg4

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Vandaag zijn eerste resultaten van nieuw CBS-onderzoek naar bedrijven die een doorstart na faillissement maken gepubliceerd.