Doorstart na faillissement fase 1

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Veiligheid en Justitie (VenJ) willen inzicht krijgen in het aantal bedrijven dat een doorstart maakt na een faillissement en welke baangevolgen dat heeft voor de werknemers die in dienst waren bij het gefailleerde bedrijf.
Het eerste deel van het onderzoek - dat in dit rapport wordt gepresenteerd - richt zich op de vraag in hoeverre het mogelijk is om op basis van een combinatie van bij het CBS beschikbare bronnen de doorstart van bedrijven na een faillissement te herkennen. In een eventueel vervolgonderzoek wordt dan specifiek ingegaan op de positie van (groepen van) werknemers bij de doorstart van een bedrijf.