Omgekomen autorijders vaak jong of oud

© Hollandse Hoogte
In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Verkeersdoden, 2000-2016
 TotaalAutomobilisten
20001166372
20011083359
20021066351
20031088355
2004881319
2005817267
2006811245
2007791224
2008750232
2009720216
2010640187
2011661174
2012650176
2013570158
2014570148
2015621177
2016629186

In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven, dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers. Hiernaast overleden onder andere 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers, en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

Een vijfde van de overleden autobestuurders tussen de 18 en 25 jaar

In de afgelopen vijf jaar verongelukten 187 automobilisten die tussen de 18 en 25 jaar oud waren. Dit is 22 procent van alle verongelukte autobestuurders, waarmee de jongere automobilisten de groep vormen met de meeste dodelijke auto-ongelukken.

Het aandeel autobestuurders die omkomen bij een ongeluk is bij 75-plussers lager dan bij jongeren. De afstand die 75-plussers gemiddeld per dag met de auto afleggen, is echter met 5 kilometer ruim twee keer kleiner dan de 12 kilometer die 18- tot 25-jarigen gemiddeld afleggen op een dag.

Risico op dodelijk auto-ongeluk ’s nachts het hoogst

In de spitstijden tussen zeven en negen uur ’s ochtends en tussen vier  en zes uur ‘s middags komen per uur de meeste automobilisten om bij een ongeluk. In de spits worden ook de meeste kilometers per uur afgelegd. Als rekening wordt gehouden met het aantal gereden kilometers, is het risico op een dodelijk ongeluk bij automobilisten het grootst tussen middernacht en zeven uur ‘s ochtends. Ook ’s avonds tussen zes en twaalf  is het risico voor automobilisten relatief hoog.

Aantal slachtoffers per autokilometer het hoogst in Drenthe en Zeeland

In de provincies Noord-Brabant en Gelderland  vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten het laagst. Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. In Drenthe en Zeeland is dan het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het laagst.

Omgekomen automobilisten naar ongevalsprovincie, 2012-2016
 Omgekomen automobilistenAutokilometers
NB15015,6
GD14012,9
OV856,9
NH7314,1
ZH6918,5
LB676,3
DR633,7
FR474,3
GR463,3
UT447,8
ZL412,5
FL202,8