Risico

Het aantal autobestuurders dat omkomt bij een verkeersongeval gedeeld door de afgelegde afstand in kilometers.