Reizigerskilometers

In de grafieken waarin de gereden kilometers door autobestuurders zijn genoemd, is uitgegaan van de periode van 2012 tot en met 2015. Dit betreft het gemiddelde aantal kilometers dat een inwoner van Nederland op een dag of in een jaar aflegt binnen Nederland. Beroepsmatige verplaatsingen en verplaatsingen op binnenlandse en buitenlandse vakanties zijn niet inbegrepen.

Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

In de grafiek van het aantal verkeersdoden onder automobilisten per leeftijd wordt het gemiddeld aantal gereisde autokilometers van autobestuurders per persoon in de gehanteerde leeftijdsgroepen per dag door de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) in de Nederlandse provincies  gegeven. In de grafiek van het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar tijdstip wordt het gemiddelde aantal gereisde autokilometers van autobestuurders per persoon naar vertrektijd per gegeven. In de grafiek van het aantal verkeersdoden onder automobilisten per ongevalsprovincie wordt het gemiddeld aantal gereisde autokilometers (miljard) van autobestuurders in de Nederlandse provincies gegeven.

Als basis voor de berekening van het aantal reizigerskilometers per jaar zijn de onderzoeksresultaten van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) gebruikt.