Producentenvertrouwen op hoogste niveau in ruim 9 jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen steeg van 7,8 in maart naar 8,3 in april, maakt het CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun voorraden gereed product. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in ruim 9 jaar.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Vooral positiever over voorraden

Producenten in de industrie waren in april vooral positiever over hun voorraden gereed product. Ook hun oordeel over de productie in de komende drie maanden verbeterde een fractie. Het oordeel over de orderportefeuille verslechterde echter wat.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in april positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In alle deelbranches binnen de industrie zijn de producenten positief. Net als in de voorgaande maanden zijn de ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief. Daarna volgen de producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Hout-, bouw-
materialen
17,3
Textiel, kleding,
leer
14,8
Papier en grafische10,8
Aardolie en chemie10,2
Basismetaal,
metaalproducten
9,3
Voeding- en
genotmiddelen
6,7
Elektrotechnische
en machine
6,2
Transportmiddelen4,3

Bezettingsgraad industrie op hoogste niveau sinds begin 2009

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het tweede kwartaal 2017 uitgekomen op 82,8 procent. Dat is het hoogste niveau na 2008.

Industrie produceert ook in februari meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5 procent hoger dan in februari 2016. De stijging is groter dan in januari. Al zeventien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen neemt iets af

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in april iets minder positief dan in maart. Ze waren positiever over de huidige bedrijvigheid, maar iets minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ze verwachten echter wel een stijging van de productie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in februari 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.