Meeste kilometers met auto van jongvolwassenen

© Hollandse Hoogte
Hoewel jongvolwassenen naar verhouding minder auto’s bezitten dan oudere leeftijdsgroepen, wordt hun auto het meest intensief gebruikt. Begin 2016 bezaten 18- tot 30-jarigen gemiddeld 284 auto’s per duizend inwoners, 30- tot 65-jarigen bezaten 612 auto’s per duizend. Dat meldt het CBS op basis van aanvullend onderzoek op het eerder verschenen rapport “Nederlanders en hun auto”.

Particulier autobezit, 1 januari 2016
 2016
Totaal530
18 tot 30 jaar284
30 tot 65 jaar612
65 jaar of ouder521

In 2014 werd met auto’s van 18- tot 30-jarigen gemiddeld bijna 14,1 duizend kilometer gereden. De doorsnee 30- tot 65-jarige legt 13 duizend autokilometers af. Autobezitters van 65 jaar of ouder reden met 8,4 duizend kilometer per auto het minst. Van de 65-plussers reed 35 procent minder dan 5 duizend kilometer per jaar. Van de 18- tot 30-jarigen legde maar 9 procent zo weinig kilometers af.

Afgelegde afstand naar leeftijd autobezitter, 2014
 15 000 km of meer10 000 tot 15 000 km5 000 tot 10 000 kmMinder dan 5 000 km
jonger 30 jaar 37,128,125,69,2
30 tot 65 jaar 32,624,527,115,8
65 jaar of ouder 13,417,933,335,3

25- tot 30-jarigen vaakst een auto

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar bezitten naar verhouding minder auto’s dan 25- tot 30-jarigen. De 25- tot 30-jarigen bezitten 434 auto’s per duizend inwoners (van 25 tot 30 jaar), terwijl 18- tot 25-jarigen 174 auto’s per duizend bezitten. Binnen Nederland leggen de 25- tot 30-jarigen op een gemiddelde dag  het grootste deel  van hun reiskilometers af als autobestuurder, namelijk 59 procent. Bij de jongste jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is dit 33 procent. Zij reizen in vergelijking met de 25- tot 30-jarigen een groter deel van hun kilometers  met de trein.

Jongeren maken de meeste autokilometers voor het werk

Jongvolwassenen maakten in 2014 de meeste autokilometers als bestuurder om te gaan werken, evenals de 30- tot 65-jarigen. Autobestuurders van 25 tot 30 jaar waren meer voor hun werk op de weg (52 procent) dan 18- tot 25-jarigen (42 procent), die naar verhouding  juist meer auto reden voor studiedoeleinden.

Afgelegde afstand als autobestuurder naar motief, 2014
 Overige motievenOnderwijs/cursus volgenWinkelen/boodschappen doenRecreatiefVan en naar het werk
18 tot 25 jaar9,211,54,732,741,9
25 tot 30 jaar11,82,55,827,952
30 tot 65 jaar18,41,47,22944,1
65 jaar of ouder16,20,618,258,96,2

Jonge mannen rijden meer dan jonge vrouwen

Met auto’s van mannen van onder de 30 werd in 2014 gemiddeld 14,8 duizend kilometer afgelegd. Jonge vrouwen reden in dat jaar bijna 1,5 duizend kilometer minder met hun auto. Ook in andere leeftijdsgroepen rijden de mannen meer kilometers met hun auto dan vrouwen. Bij de jongvolwassenen is dit verschil wel kleiner dan bij de oudere autobezitters.

Afgelegde afstand naar leeftijd en geslacht autobezitter, 2014
 MannenVrouwen
jonger dan 30 jaar14,813,3
30 tot 65 jaar13,911,6
65 jaar of ouder9,36,4


Dit nieuwsbericht is onderdeel van een serie artikelen die is geschreven naar aanleiding van het onderzoek “Nederlanders en hun auto”, dat CBS in februari publiceerde. In dit nieuwsbericht zijn bevindingen uit dit onderzoek gecombineerd met nieuwe analyses.