Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product (bbp) is een belangrijk macro-economisch begrip. De volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'. De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde in werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2010=100, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2010=100, seizoengecorrigeerd, mln euro

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens en kwartaalgegevens vanaf 1995 tot en met 2018-I.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenTotaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenFinale bestedingenTotaal (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro)
Prijsniveau 2010 2016 1e kwartaal* 287.362 163.622 123.524 92.423 31.106 287.362 143.483 110.850 70.873 39.961 33.984 -1.178 143.554 112.451 31.255
Prijsniveau 2010 2016 2e kwartaal* 297.267 169.147 127.694 95.716 32.098 297.267 151.158 115.019 71.339 43.663 36.569 -270 145.806 113.815 32.140
Prijsniveau 2010 2016 3e kwartaal* 292.584 164.774 127.341 93.486 33.940 292.584 146.931 112.348 72.337 39.996 33.353 1.428 145.364 112.057 33.524
Prijsniveau 2010 2016 4e kwartaal* 303.257 174.571 128.223 96.557 31.758 303.257 154.260 115.984 73.135 42.820 37.150 1.291 148.698 115.669 33.208
Prijsniveau 2010 2016* 1.180.468 672.093 506.750 378.150 128.909 1.180.468 595.811 454.193 287.682 166.444 141.052 1.271 583.395 453.978 130.111
Prijsniveau 2010 2017 1e kwartaal* 299.568 169.081 130.349 98.650 31.828 299.568 147.055 112.606 72.138 40.446 35.957 -1.252 152.323 120.488 32.024
Prijsniveau 2010 2017 2e kwartaal* 307.824 174.877 132.521 100.116 32.609 307.824 154.980 117.261 73.096 44.134 38.005 -78 152.623 119.449 33.338
Prijsniveau 2010 2017 3e kwartaal* 305.248 169.789 135.075 99.408 35.780 305.248 150.342 114.717 74.120 40.574 35.565 320 154.767 119.205 35.791
Prijsniveau 2010 2017 4e kwartaal* 316.280 179.620 136.312 101.733 34.596 316.280 157.074 117.090 73.847 43.213 39.445 798 159.094 122.603 36.659
Prijsniveau 2010 2017* 1.228.915 693.346 534.228 399.873 134.802 1.228.915 609.432 461.670 293.201 168.373 148.969 -219 618.785 481.734 137.793
Prijsniveau 2010 2018 1e kwartaal* 310.270 173.747 136.423 103.092 33.454 310.270 152.255 115.488 74.444 40.999 38.174 -1.057 157.819 124.118 33.901
Werkelijke prijzen 2016 1e kwartaal* 291.101 170.749 120.352 86.912 33.440 291.101 150.035 117.647 76.122 41.525 33.688 -1.300 141.066 109.490 31.576
Werkelijke prijzen 2016 2e kwartaal* 301.278 176.193 125.085 90.915 34.170 301.278 158.386 122.304 77.082 45.222 36.381 -299 142.892 110.490 32.402
Werkelijke prijzen 2016 3e kwartaal* 299.311 172.657 126.654 90.382 36.272 299.311 154.456 120.272 78.552 41.720 33.172 1.012 144.855 110.897 33.958
Werkelijke prijzen 2016 4e kwartaal* 312.920 183.042 129.878 96.001 33.877 312.920 162.416 124.151 78.936 45.215 36.808 1.457 150.504 117.050 33.454
Werkelijke prijzen 2016* 1.204.610 702.641 501.969 364.210 137.759 1.204.610 625.293 484.374 310.692 173.682 140.049 870 579.317 447.927 131.390
Werkelijke prijzen 2017 1e kwartaal* 313.762 177.872 135.890 101.265 34.625 313.762 155.632 121.536 78.835 42.701 35.667 -1.571 158.130 125.718 32.412
Werkelijke prijzen 2017 2e kwartaal* 319.088 184.177 134.911 99.609 35.302 319.088 164.209 126.257 80.189 46.068 38.074 -122 154.879 120.877 34.002
Werkelijke prijzen 2017 3e kwartaal* 317.179 180.098 137.081 98.457 38.624 317.179 160.149 124.652 81.889 42.763 35.700 -203 157.030 120.564 36.466
Werkelijke prijzen 2017 4e kwartaal* 331.422 191.021 140.401 102.980 37.421 331.422 167.536 127.286 80.997 46.289 39.415 835 163.886 126.287 37.599
Werkelijke prijzen 2017* 1.281.451 733.168 548.283 402.311 145.972 1.281.451 647.526 499.731 321.910 177.821 148.856 -1.061 633.925 493.446 140.479
Werkelijke prijzen 2018 1e kwartaal* 328.289 186.213 142.076 105.097 36.979 328.289 163.829 126.677 82.581 44.096 38.616 -1.464 164.460 129.572 34.888
Bron: CBS.
Verklaring van tekens