Meer zelfdodingen

Inforgraphic die laat zien dat het aantal zelfdodingen in Nederland tussen 2000 en 2015 is gestegen.
In 2015 hebben 1 871 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat is het hoogste aantal ooit, maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS.

De afgelopen jaren is het aantal zelfdodingen gestegen: van 1 353 in 2007 naar 1 871 in 2015. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. Ook afgezet tegen de groeiende bevolking stijgt het zelfdodingscijfer. Het ligt met 11,0 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig. Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per 100 duizend mensen in 1984).

Zelfdodingen
 Relatief (linkeras)Absoluut (rechteras)
1970111049
197111,21090
1972111094
197311,21164
197411,91247
197511,31219
197611,91300
197711,51274
197811,81346
197912,91465
198012,21430
1981121431
198212,81535
198314,21720
198414,31782
198512,71638
198612,41604
198712,31616
198811,41523
198911,21520
199010,41450
199111,51611
199211,21587
199310,71555
199410,81584
199510,21511
199610,61577
199710,41570
1998101519
1999101517
20009,81500
20019,41473
20029,91567
20039,61500
20049,51514
20059,81572
20069,51524
20078,31353
20088,81435
20099,21525
20109,71600
20119,91647
201210,51753
201311,11857
201410,91839
201511,11871

Vooral toename bij mannen van 20 tot 30 jaar en 60-plussers

Vergeleken met 2014 waren er 30 zelfdodingen meer bij mannen, terwijl het aantal gevallen onder vrouwen nagenoeg gelijk bleef. Zelfdoding kwam vooral meer voor bij mannen van in de twintig (van 104 naar 133) en ouder dan zestig jaar (van 324 naar 396). Bij de andere leeftijdsgroepen is het aantal zelfdodingen gedaald of nagenoeg gelijk gebleven.

Zelfdoding naar leeftijd
 20152014
10 tot 20 jaar2,42,7
20 tot 30 jaar8,77,4
30 tot 40 jaar1111,2
40 tot 50 jaar14,816
50 tot 60 jaar19,120,9
60 tot 70 jaar1512,4
70 tot 80 jaar13,212,7
80 jaar of ouder14,712,7
 

Vaker zelfdoding onder weduwnaars en gescheiden mannen

Zelfdoding komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vorig jaar waren dit 1 280 mannen en 591 vrouwen. De meeste zelfdodingen kwamen naar verhouding voor bij gescheiden mannen en weduwnaars (45 per 100 duizend). Dit cijfer ligt ongeveer vier keer hoger dan bij getrouwde mannen en mannen die nooit getrouwd zijn geweest. Ook bij vrouwen zijn de meeste zelfdodingen onder gescheiden vrouwen, maar vergeleken bij mannen zijn de verschillen minder groot.

Zelfdoding naar burgerlijke staat, 2015
 MannenVrouwen
Gescheiden46,318,6
Verweduwd45,411
Nooit
gehuwd
135,6
Gehuwd11,45

Zelfdoding belangrijke doodsoorzaak tussen 20 en 40 jaar

Er overlijden relatief weinig mensen tussen de 20 en 40 jaar. In deze leeftijdsgroep overleed in 2015 bijna een kwart door zelfdoding (408 van de 1 702). Daarmee kwam die doodsoorzaak vaker voor dan kanker (378 overledenen), hart- en vaatziekten (146 overledenen) of verkeersongevallen op de weg (124 overledenen). Bij 40- tot 60-jarigen was zelfdoding na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 60 jaar wordt het percentage mensen dat overlijdt door zelfdoding steeds kleiner.
Omdat er veel meer 60-plussers overlijden dan jonge mensen, is het percentage dat door zelfdoding om het leven komt in deze leeftijdscategorie zeer laag (minder dan een half procent). Maar van alle mensen die een einde aan hun leven maakten, was in 2015 ruim 30 procent ouder dan 60 jaar.

In Nederland relatief weinig zelfdodingen

Vergeleken met andere Europese landen komt zelfdoding in Nederland relatief weinig voor. De meest recente cijfers op Europees niveau laten zien dat in Rusland zelfdoding het meest voorkomt (21 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Slovenië. Ook in België en Frankrijk ligt het aandeel relatief hoog.

Zelfdoding in enkele Europese landen, 2013
 Zelfdoding
Rusland ('11)21
Hongarije19,4
Slovenië ('10)18,6
België ('12)17,4
Estland ('12)16,6
Frankrijk ('11)15,8
Finland15,8
Polen15,3
Tsjechië14,2
Oostenrijk13,6
Zweden12,3
Zwitserland ('12)12
Denemarken ('12)11,3
Slowakije ('10)11,3
Ierland ('10)11
Duitsland10,8
Noorwegen10,8
Nederland10,5
Luxemburg ('12)9,4
Portugal8,7
Ver. Koninkrijk 7,6
Spanje7,5
Italië ('12)6,3
Griekenland ('12)4,2