Zelfdodingscijfer

Het zelfdodingscijfer geeft het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners. Voor de vergelijking tussen jaren wordt gestandaardiseerd: de cijfers uit het ene jaar worden omgerekend naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. In de eerste grafiek van dit nieuwsbericht zijn de sterftecijfers voor zelfdoding uit de jaren 1970-2015 jaar voor jaar omgerekend, zodat ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat alsof het jaar dezelfde leeftijdsopbouw zou hebben gehad als 2015. Door middel van standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd en zijn de cijfers beter vergelijkbaar, zodat een reële toe- of afname zichtbaar wordt. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2015 als standaard gebruikt.