Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Totaal alle onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.11 Melanoom van huid (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen 2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofw. z.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.1 Suikerziekte (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) 5 Psychische stoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) 5 Psychische stoornissen 5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) 5 Psychische stoornissen 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) 5 Psychische stoornissen 5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.1 Griep (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.2 Longontsteking (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen Totaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.1 Astma (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen Totaal chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen 15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen Totaal ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen Totaal vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.2 Accidentele val (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.5 Overige ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.3 Moord en doodslag (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1996 137.561 1.601 127 48 47 327 1.052 38.271 37.220 461 1.070 1.926 3.205 971 249 349 1.729 228 8.571 427 3.577 230 387 1.058 2.458 822 1.075 2.993 5.434 1.051 362 4.080 3.143 937 4.173 185 15 3.973 2.934 82 811 2.041 51.313 20.562 15.258 5.304 11.894 12.232 6.625 13.055 261 5.526 6.488 39 6.449 780 5.160 437 740 430 310 3.983 485 894 274 620 2.657 1.501 1.156 23 520 629 86 170 373 6.095 50 3.996 2.049 5.309 3.372 1.314 1.198 116 1.605 71 86 296 1.577 211 77 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2017 150.214 3.132 23 8 31 25 3.045 46.556 44.908 664 1.884 1.246 3.720 1.383 791 424 2.865 239 10.396 796 3.133 206 493 1.042 2.865 896 1.250 3.588 7.027 1.648 510 3.567 2.781 786 12.598 508 45 12.045 8.430 72 1.910 6.448 38.153 8.337 4.947 3.390 13.415 9.199 7.202 12.965 490 3.540 7.016 160 6.856 1.919 4.475 115 881 424 457 3.479 300 1.173 439 734 3.305 2.011 1.294 3 374 471 44 93 334 6.231 10 3.296 2.925 7.971 5.183 624 573 51 4.032 85 224 218 1.917 132 28 711
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2018 153.363 3.323 28 13 30 24 3.228 46.657 44.770 711 1.975 1.108 3.703 1.346 786 435 2.892 220 10.374 793 3.088 217 532 987 2.896 873 1.280 3.548 7.006 1.887 543 3.570 2.694 876 13.017 564 40 12.413 8.973 66 1.889 7.018 37.795 8.439 5.125 3.314 13.114 9.204 7.038 14.044 1.207 3.715 7.085 171 6.914 2.037 4.723 141 892 421 471 3.690 294 1.128 399 729 3.361 2.106 1.255 5 328 507 45 85 377 6.464 12 3.341 3.111 8.631 5.865 685 628 57 4.630 112 196 242 1.829 100 24 813
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2019* 151.885 3.296 20 8 35 27 3.206 46.864 45.024 689 1.995 1.225 3.549 1.277 866 391 2.998 218 10.201 749 3.071 216 574 1.065 2.954 971 1.269 3.685 7.061 1.840 564 3.523 2.713 810 12.725 483 62 12.180 8.775 64 1.919 6.792 37.433 8.244 4.899 3.345 12.762 9.288 7.139 12.607 539 3.356 6.968 183 6.785 1.744 4.681 152 871 407 464 3.658 320 1.089 356 733 3.338 2.102 1.236 9 361 503 52 93 358 7.126 13 4.027 3.086 8.671 5.917 671 617 54 4.720 76 204 246 1.811 109 36 798
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 1996 30.330 337 24 6 12 55 240 8.542 8.319 112 295 410 719 202 63 61 398 54 1.844 93 801 53 90 240 563 178 255 679 1.209 223 67 899 664 235 990 51 5 934 599 19 181 399 11.316 4.514 3.495 1.019 2.701 2.687 1.414 2.918 53 1.298 1.396 7 1.389 171 1.216 120 156 96 60 940 140 207 64 143 599 341 258 7 98 128 18 41 69 1.153 5 747 401 1.114 683 195 181 14 382 13 14 79 327 66 26 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2017 30.873 678 3 4 10 5 656 9.556 9.223 139 381 253 740 273 170 77 663 41 2.124 154 659 51 115 190 569 170 259 737 1.458 333 115 726 549 177 2.700 101 12 2.587 1.590 14 373 1.203 7.621 1.772 1.054 718 2.590 1.819 1.440 2.749 157 720 1.461 29 1.432 411 990 26 221 110 111 743 97 214 79 135 712 438 274 1 70 90 12 17 61 1.347 3 833 511 1.617 1.099 105 95 10 890 19 44 41 326 29 5 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2018 31.532 673 8 2 7 6 650 9.567 9.173 150 401 221 724 288 177 68 617 42 2.086 158 652 61 109 211 642 149 262 750 1.405 394 112 804 584 220 2.820 129 9 2.682 1.732 12 387 1.333 7.380 1.642 1.026 616 2.619 1.813 1.306 2.802 251 725 1.445 38 1.407 381 1.064 34 209 102 107 821 94 234 90 144 715 419 296 0 77 104 7 20 77 1.484 2 903 579 1.870 1.262 117 105 12 1.039 27 35 44 364 31 5 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2019* 30.871 681 7 3 10 10 651 9.422 9.070 152 417 246 698 261 182 67 635 49 2.008 148 634 45 88 194 616 166 259 779 1.426 352 103 770 590 180 2.650 108 15 2.527 1.765 13 397 1.355 7.247 1.584 929 655 2.495 1.770 1.398 2.598 155 695 1.399 43 1.356 349 964 37 168 84 84 759 88 230 82 148 755 460 295 2 78 117 7 26 84 1.577 5 1.031 541 1.824 1.248 93 83 10 1.046 16 42 51 336 31 11 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 1996 7.649 96 8 1 2 18 67 1.994 1.940 26 72 78 188 44 10 10 93 14 422 18 187 14 20 58 130 46 56 175 279 54 20 213 163 50 281 16 2 263 153 5 56 92 2.948 1.230 969 261 647 716 355 738 14 341 338 2 336 45 321 27 39 22 17 255 39 60 19 41 168 105 63 3 19 26 3 10 13 293 2 191 100 277 150 34 32 2 97 1 1 17 94 17 10 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 6.916 131 0 0 2 1 128 2.020 1.957 24 70 57 169 61 31 12 153 5 472 30 139 7 19 42 127 33 59 150 297 63 28 193 141 52 620 19 3 598 344 3 86 255 1.731 430 259 171 558 446 297 631 36 144 367 7 360 84 195 4 54 29 25 137 18 60 23 37 169 106 63 0 15 18 2 3 13 388 1 273 114 355 233 25 24 1 186 3 10 9 75 11 2 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2018 7.060 145 4 0 2 1 138 1.961 1.885 34 77 41 166 48 39 14 129 11 462 28 114 10 27 42 129 36 46 167 265 76 29 199 153 46 700 34 4 662 357 2 83 272 1.609 362 213 149 514 419 314 608 51 152 322 12 310 83 261 11 48 23 25 202 17 54 19 35 178 107 71 0 16 27 2 8 17 448 0 318 130 451 299 27 23 4 251 4 7 10 96 12 0 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019* 6.997 147 2 0 1 1 143 2.062 1.986 29 92 51 149 67 45 17 147 8 455 32 149 13 19 39 143 32 44 155 300 76 21 197 147 50 671 28 3 640 372 7 85 280 1.608 378 212 166 517 379 334 589 37 148 327 14 313 77 209 6 32 14 18 171 28 59 27 32 182 107 75 1 16 22 2 4 16 380 1 257 122 433 274 20 19 1 230 2 10 12 85 14 1 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 1996 5.254 76 5 1 1 16 53 1.329 1.291 23 49 55 124 30 6 8 73 7 298 11 129 8 12 36 81 26 41 102 172 38 11 153 117 36 201 12 2 187 89 1 36 52 2.038 858 681 177 435 496 249 507 7 232 238 2 236 30 225 17 30 18 12 178 33 38 11 27 115 71 44 3 14 15 0 7 8 213 2 146 65 194 104 22 20 2 71 1 1 9 64 12 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2017 4.156 87 0 0 1 0 86 1.156 1.117 14 39 34 96 39 16 7 88 4 290 18 76 3 9 21 64 19 35 83 162 39 16 119 80 39 420 15 3 402 212 1 49 162 984 250 145 105 315 258 161 392 20 86 232 4 228 54 117 3 32 17 15 82 10 36 13 23 96 63 33 0 10 13 1 2 10 264 1 184 79 224 147 18 17 1 110 3 9 7 45 6 2 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2018 4.228 96 3 0 2 1 90 1.066 1.027 24 42 27 83 25 22 8 67 9 261 16 62 6 15 17 59 24 27 87 146 39 14 134 102 32 430 27 2 401 196 1 41 154 975 228 135 93 300 266 181 381 28 95 213 9 204 45 174 6 38 18 20 130 10 27 11 16 118 73 45 0 12 21 2 6 13 303 0 226 77 271 175 19 15 4 141 3 6 6 60 10 0 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2019* 4.091 84 1 0 1 0 82 1.130 1.092 14 49 31 69 38 27 12 77 5 255 16 79 7 11 20 80 14 30 90 168 38 15 128 95 33 430 19 3 408 215 5 55 155 919 222 129 93 291 219 187 354 23 88 204 9 195 39 129 5 22 9 13 102 18 33 15 18 118 74 44 1 9 16 1 3 12 244 1 175 68 248 155 11 11 0 130 2 8 4 50 13 1 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd en geslacht per regio. Overledenen worden getoond naar de gemeente van inschrijving. Van de volgende regio's zijn gegevens beschikbaar: landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief, cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 december 2019:
Een onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geslacht' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen er definitieve cijfers over 2019.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle onderliggende doodsoorzaken
Alle onderliggende doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A39
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B15-B19
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: B20-B24
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C97
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C14
2.1.2 Kw. nv. van slokdarm
2.1.2 Kwaadaardige nieuwvorming van slokdarm (oesophagus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C15
2.1.3 Kw. nv. van maag
2.1.3 Kwaadaardige nieuwvorming van maag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C16
2.1.4 Kw. nv. van dikke darm
2.1.4 Kwaadaardige nieuwvorming van dikke darm (colon).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C18
2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus
2.1.5 Kwaadaardige nieuwvorming van endeldarm (rectum) en anus.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C19-C21
2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen
2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen
(gespecificeerd).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C22.0 - C22.8
2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen
2.1.7 Kwaadaardige nieuwvorming van galblaas en galwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C23-C24
2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier
2.1.8 Kwaadaardige nieuwvorming van alvleesklier (pancreas).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C25
2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd
2.1.9 Kwaadaardige nieuwvorming van strottehoofd (larynx).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C32
2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long
2.1.10 Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp (-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34
2.1.11 Melanoom van huid
2.1.11 Melanoom van huid.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C43
2.1.12 Kw. nv. van borst
2.1.12 Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50
2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals
2.1.13 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederhals (cervix uteri).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C53
2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam
2.1.14 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederlichaam (corpus uteri en uteri niet nader onderverdeeld).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C54-C55
2.1.15 Kw. nv. van eierstok
2.1.15 Kwaadaardige nieuwvorming van eierstok (ovarium).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C56
2.1.16 Kw. nv. van prostaat
2.1.16 Kwaadaardige nieuwvorming van prostaat.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C61
2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken
2.1.17 Kwaadaardige nieuwvorming van nier, behalve nierbekken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C64
2.1.18 Kw. nv. van urineblaas
2.1.18 Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C67
2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel
2.1.19 Kwaadaardige nieuwvorming van lymfatisch en bloedvormend weefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C81-C96
2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen
2.1.20 Overige kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C17, C22.9, C26-C31, C35-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C80, C97
2.2 Overige nieuwvormingen
2.2 Overige nieuwvormingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D00-D48
3 Zktn bloed, bloedvormende organen en..
3 Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: D50-D89
4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn
4 Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90
Totaal endocriene, voedings-, stofw. z..
Totaal endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E90
4.1 Suikerziekte
4.1 Suikerziekte (diabetes mellitus).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E10-E14
4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis..
4.2 Overige endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: E00-E07, E15-E90
5 Psychische stoornissen
5 Psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99
Totaal psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99
5.1 Psychische stoornissen door alcohol
5.1 Psychische stoornissen door gebruik van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F10
5.2 Psychische stoornissen drugs en vl..
5.2 Psychische stoornissen door gebruik drugs en vluchtige oplosmiddelen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F11-F16, F18-F19
5.3 Overige psychische stoornissen
5.3 Overige psychische stoornissen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F09, F17-F99
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-H95
6.1 Hersenvliesontsteking
6.1 Hersenvliesontsteking (meningitis).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G00-G03
6.2 Ziekte van Parkinson
6.2 Ziekte van Parkinson.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G20-G21
6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
6.3 Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: G04-G13, G22-H95
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99
7.1 Ziekten van de kransvaten
7.1 Ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25
Totaal ziekten van de kransvaten
Totaal ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20-I25
7.1.1 Acuut hartinfarct
7.1.1 Acuut hartinfarct.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I20, I23-I25
7.2 Overige hartziekten
7.2 Overige hartziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I30-I33, I39-I52
7.3 Hersenvaatletsels
7.3 Hersenvaatletsels (CVA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69
7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
7.4 Overige ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I15, I26-I28, I34-I38, I70-I99
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
8 Ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99
8.1 Griep
8.1 Griep (influenza).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J09-J11

Sinds 2009 is aan de ICD10 de code J09 toegevoegd. Deze code was tot op heden niet toegevoegd aan 8.1 Griep.

8.2 Longontsteking
8.2 Longontsteking (pneumonie).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J12-J18
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen
8.3 Chronische aandoeningen onderste luchtwegen (CARA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47
Totaal chronische aand. onderste lucht..
Totaal chronische aandoeningen onderste luchtwegen (CARA).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J47
8.3.1 Astma
8.3.1 Astma.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J45-J46
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..
8.3.2 Overige chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J40-J44, J47
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen
8.4 Overige ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J06, J20-J39, J60-J99
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K93
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge..
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvingerige en nuchtere darm.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K25-K28
9.2 Chronische leveraandoeningen
9.2 Chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74
Totaal chronische leveraandoeningen
Totaal chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74
9.2.1 Chronische leveraand. alcohol
9.2.1 Chronische leveraandoeningen onder invloed van alcohol.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K70
9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen
9.2.2 Overige chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K73-K74
9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen
9.3 Overige ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: K00-K23, K29-K67, K71-K72, K75-K93
10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel
10 Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: L00-L99
11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl
11 Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M99
11.1 Reumatoïde artritis en artrose
11.1 Reumatoïde artritis en artrose.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M05-M06, M15-M19
11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl
11.2 Overige ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: M00-M03, M07-M99
12 Ziekten urinewegen en gesl.organen
12 Ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N99
12.1 Ziekten van nier en urineleider
12.1 Ziekten van nier en urineleider.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N00-N20, N22-N29;
ICD-9: 580-593;
ICD-8: 580-593
12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen
12.2 Overige ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: N21, N30-N99
13 Complicaties zwangerschap, bevallin..
13 Complicaties van zwangerschap, bevalling, kraambed (moedersterfte).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: O00-O99
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
14 Aandoeningen van de perinatale periode.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: P00-P96
15 Aangeboren afwijkingen
15 Aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99
Totaal aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99
15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel
15.1 Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q07
15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten
15.2 Aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q20-Q28
15.3 Overige aangeboren afwijkingen
15.3 Overige aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Q10-Q18, Q30-Q99
16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn
16 Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R99
16.1 Wiegendood
16.1 Wiegendood (SIDS).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R95
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
16.2 Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R96-R99;
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
16.3 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: R00-R94
17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89
Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89
17.1 Ongevallen
17.1 Ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59
Totaal ongevallen
Totaal ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-X59
17.1.1 Vervoersongevallen
17.1.1 Vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99
Totaal vervoersongevallen
Totaal vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Zie de tabeltoelichting voor een link naar de betreffende lijst
van 4-tekencodes.
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: V01-V99 minus de lijst van 4-tekencodes, zie voor de link de tabeltoelichting;
17.1.2 Accidentele val
17.1.2 Accidentele val.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W00-W19, X59
17.1.3 Accidentele verdrinking
17.1.3 Accidentele verdrinking.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W65-W74
17.1.4 Accidentele vergiftiging
17.1.4 Accidentele vergiftiging.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X40-X49
17.1.5 Overige ongevallen
17.1.5 Overige ongevallen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: W20-W64, W75-X39, X50-X58
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X60-X84
17.3 Moord en doodslag
17.3 Moord en doodslag.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: X85-Y09
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y10-Y34
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken
17.5 Overige niet-natuurlijke doodsoorzaken.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: Y35-Y89