Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht


Deze tabel bevat cijfers van overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen de definitieve cijfers over 2019.

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden 1 Infectieuze en parasitaire ziektenTotaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 NieuwvormingenTotaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingenTotaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.11 Melanoom van huid (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktnTotaal endocriene, voedings-, stofwiss.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn4.1 Suikerziekte (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissenTotaal psychische stoornissen (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) 5 Psychische en gedragsstoornissen5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigenTotaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvatenTotaal ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvaten7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvaten7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.2 Overige hartziekten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.3 Hersenvaatletsels (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganenTotaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.1 Griep (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.2 Longontsteking (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegenTotaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen8.3.1 Astma (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganenTotaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningenTotaal chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningen9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningen9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten van huid en subcutis (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) 11 Ziekten botspierstelsel en bindweef..11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelselTotaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) 12 Ziekten van urogenitaal stelsel12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) 13 Zwangerschap, bevalling en kraambed. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingenTotaal aangeboren afwijkingen (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind..Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind..16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind..16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt., afwijkende klinische bevind..16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzakenTotaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 OngevallenTotaal ongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 VervoersongevallenTotaal vervoersongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 Vervoersongevallen17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 Vervoersongevallen17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.2 Accidentele val (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.5 Overige ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.2 Zelfdoding (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.3 Moord en doodslag (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1950 3.100 1.918 66 42 1.074 15.311 14.843 160 358 3.892 1.103 783 569 310 96 1.346 20 1.290 303 311 368 607 185 277 857 2.008 468 347 1.098 861 237 1.323 51 1 1.271 1.267 147 329 791 28.407 7.565 4.436 3.129 2.098 8.611 10.133 5.265 631 2.388 1.506 590 916 740 2.924 503 261 21 240 2.160 131 374 145 229 2.821 1.793 1.028 241 3.000 1.390 472 549 369 4.912 2.363 2.549 3.629 2.975 1.200 1.067 133 647 516 74 538 559 32 63 10.113.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1960 832 325 26 61 420 19.982 19.330 186 314 3.417 1.529 870 752 636 115 2.889 82 1.725 421 282 552 945 349 479 1.452 2.335 652 269 1.966 1.733 233 584 38 2 544 1.275 113 317 845 37.870 14.600 11.607 2.993 3.640 10.659 8.971 6.380 1.541 2.119 1.449 329 1.120 1.271 3.056 574 407 28 379 2.075 161 321 153 168 2.340 1.407 933 93 2.162 1.452 419 636 397 3.568 1.547 2.021 5.009 4.198 2.189 1.997 192 1.134 358 109 408 762 34 15 11.486.974
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1970 828 156 49 17 606 26.267 25.367 188 379 3.194 2.112 961 142 638 1.140 162 5.252 192 2.283 426 375 777 1.272 465 731 1.894 2.784 900 276 1.933 1.592 341 790 74 7 709 1.594 116 470 1.008 49.717 23.662 19.029 4.633 7.403 12.670 5.982 7.802 1.089 2.977 3.171 150 3.021 565 3.297 534 517 97 420 2.246 125 392 160 232 2.538 1.315 1.223 32 1.554 1.310 318 591 401 3.565 24 1.761 1.780 7.591 6.426 3.345 3.176 169 2.217 302 90 472 1.049 62 45 9 13.035.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1980 617 162 17 17 0 421 31.178 30.669 252 431 2.581 2.518 1.101 216 641 1.606 196 7.618 232 2.690 334 348 798 1.654 602 955 2.200 3.696 509 304 1.732 1.316 416 306 52 3 251 1.700 57 724 919 51.246 24.536 20.352 4.184 10.191 12.040 4.479 7.007 69 2.784 3.623 202 3.421 531 3.920 458 662 372 290 2.800 409 509 247 262 2.445 1.601 844 16 660 785 132 305 348 5.350 168 4.221 961 6.095 4.435 2.066 1.932 134 1.681 137 119 432 1.430 111 98 21 14.153.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 1.102 136 38 11 269 648 35.815 35.173 388 833 2.091 3.009 898 203 494 1.685 208 8.241 348 3.313 288 397 978 2.135 761 1.129 2.729 5.045 642 609 4.553 3.680 873 1.109 118 10 981 2.653 59 1.157 1.437 51.620 22.396 17.302 5.094 10.519 12.392 6.313 10.671 318 3.501 6.051 275 5.776 801 4.623 435 720 386 334 3.468 596 837 411 426 2.530 1.549 981 15 596 751 115 272 364 5.438 112 4.061 1.265 5.306 3.616 1.410 1.330 80 1.584 111 47 464 1.450 135 92 13 14.956.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 1.630 91 42 49 132 1.316 38.805 37.746 533 1.225 1.719 3.389 911 319 317 1.767 252 8.559 470 3.452 258 400 910 2.367 871 1.112 2.992 5.923 1.059 367 4.317 3.345 972 5.133 263 18 4.852 2.888 83 755 2.050 49.191 17.443 12.959 4.484 12.868 12.184 6.696 14.677 369 6.559 6.753 87 6.666 996 5.337 408 823 496 327 4.106 498 812 242 570 2.809 1.462 1.347 18 531 601 79 179 343 7.744 25 4.885 2.834 5.169 3.345 1.123 1.086 37 1.675 107 123 317 1.500 180 30 114 15.927.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 2.104 54 8 55 50 1.937 43.516 42.359 609 1.642 1.450 3.896 1.215 556 281 2.481 209 10.214 783 3.245 205 425 1.065 2.593 978 1.228 3.100 6.184 1.157 437 3.845 3.002 843 7.617 178 12 7.427 4.704 80 1.191 3.433 39.009 10.382 6.823 3.559 12.354 8.839 7.434 13.016 24 5.053 6.063 58 6.005 1.876 5.266 203 772 440 332 4.291 409 877 240 637 3.472 1.824 1.648 4 356 452 43 114 295 5.226 17 2.842 2.367 5.748 3.488 710 597 113 2.303 80 112 283 1.600 144 42 474 16.615.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2016 3.054 29 6 42 42 2.935 46.976 45.279 677 1.869 1.239 3.862 1.345 783 427 2.830 224 10.691 767 3.175 229 523 1.032 2.770 912 1.304 3.621 6.999 1.697 511 3.611 2.891 720 11.957 511 47 11.399 8.392 72 1.810 6.510 38.647 8.640 5.075 3.565 13.459 9.507 7.041 11.984 343 3.130 6.696 134 6.562 1.815 4.649 146 882 413 469 3.621 253 1.149 408 741 3.210 1.969 1.241 6 355 441 48 74 319 6.088 13 3.186 2.889 7.714 5.076 656 604 52 3.883 86 187 264 1.893 95 27 623 17.031.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2017 3.132 23 8 31 25 3.045 46.556 44.908 664 1.884 1.246 3.720 1.383 791 424 2.865 239 10.396 796 3.133 206 493 1.042 2.865 896 1.250 3.588 7.027 1.648 510 3.567 2.781 786 12.598 508 45 12.045 8.430 72 1.910 6.448 38.153 8.337 4.947 3.390 13.415 9.199 7.202 12.965 490 3.540 7.016 160 6.856 1.919 4.475 115 881 424 457 3.479 300 1.173 439 734 3.305 2.011 1.294 3 374 471 44 93 334 6.231 10 3.296 2.925 7.971 5.183 624 573 51 4.032 85 224 218 1.917 132 28 711 17.130.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2018 3.323 28 13 30 24 3.228 46.657 44.770 711 1.975 1.108 3.703 1.346 786 435 2.892 220 10.374 793 3.088 217 532 987 2.896 873 1.280 3.548 7.006 1.887 543 3.570 2.694 876 13.017 564 40 12.413 8.973 66 1.889 7.018 37.795 8.439 5.125 3.314 13.114 9.204 7.038 14.044 1.207 3.715 7.085 171 6.914 2.037 4.723 141 892 421 471 3.690 294 1.128 399 729 3.361 2.106 1.255 5 328 507 45 85 377 6.464 12 3.341 3.111 8.631 5.865 685 628 57 4.630 112 196 242 1.829 100 24 813 17.231.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2019* 3.296 20 8 35 27 3.206 46.864 45.024 689 1.995 1.225 3.549 1.277 866 391 2.998 218 10.201 749 3.071 216 574 1.065 2.954 971 1.269 3.685 7.061 1.840 564 3.523 2.713 810 12.725 483 62 12.180 8.775 64 1.919 6.792 37.433 8.244 4.899 3.345 12.762 9.288 7.139 12.607 539 3.356 6.968 183 6.785 1.744 4.681 152 871 407 464 3.658 320 1.089 356 733 3.338 2.102 1.236 9 361 503 52 93 358 7.126 13 4.027 3.086 8.671 5.917 671 617 54 4.720 76 204 246 1.811 109 36 798 17.429.187
Bron: CBS.
Verklaring van tekens