Economisch beeld nagenoeg gelijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juni nagenoeg hetzelfde als in mei. Ook in de Conjunctuurklok van half juni presteren de meeste indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Producenten en consumenten positief

Het producentenvertrouwen was in mei iets lager dan in april. Ondernemers waren wat minder positief over hun toekomstige productie. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers echter de overhand.

De stemming onder consumenten is in juni verbeterd ten opzichte van mei. Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde aanzienlijk, de koopbereidheid nam een fractie toe. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Investeringen en export goederen groeien, consumptie stabiel

In april 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,4 procent groter dan in april 2015. De stijging is groter dan een maand eerder. Vooral de investeringen in woningen groeiden opnieuw aanzienlijk. Daarnaast groeiden ook de investeringen in infrastructuur. Bedrijven hebben ook meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens, trekkers en opleggers dan in april 2015.

Het volume van de goederenexport was in april 6,7 procent groter dan in april 2015. De stijging is aanzienlijk groter dan in de voorgaande maand. Bedrijven exporteerden opnieuw vooral meer transportmiddelen. Het gaat daarbij vooral om een platform voor de aardoliewinning op de Noordzee. Daarnaast zijn ook meer auto’s en vrachtwagens uitgevoerd. Verder exporteerden bedrijven ook meer (basis)metaalproducten.

Consumenten hebben in april per saldo evenveel uitgegeven als in april 2015. Ze gaven minder uit aan voedings- en genotmiddelen en duurzame goederen, maar meer aan diensten.

Productie industrie groeit verder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,8 procent hoger dan in april 2015. De stijging is iets groter dan in maart. De transportmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie produceerden in april aanzienlijk meer, de machine-industrie aanzienlijk minder.

Aantal faillissementen daalt opnieuw

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In mei 2016 zijn er 46 faillissementen minder uitgesproken dan in april. Vorige maand was de daling 9.

Meer banen, meer vacatures

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 13 duizend toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal met bijna 8 duizend.

Het aantal banen neemt al acht kwartalen op rij toe. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 lag het aantal banen 112 duizend hoger.

In mei 2016 waren er 560 duizend mensen werkloos. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend werklozen minder.

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de eerste daling in bijna drie jaar tijd. De daling was te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten nam daarentegen licht toe.

Economie groeit gestaag

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de tweede berekening komt de economische groei uit op 0,5 procent. De groei in het eerste kwartaal wordt breed gedragen; consumptie, investeringen en uitvoer leveren een positieve bijdrage.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 is de omvang van de Nederlandse economie 1,5 procent groter. Dit cijfer wordt negatief beïnvloed door de sterk gedaalde aardgaswinning.

Vrijdag 12 augustus 2016 komt CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2016.