Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016


Deze tabel bevat gegevens over schadevergoedingen aan ex-verdachten en over
gratieverlening.

De cijfers over schadevergoedingen zijn uitgesplitst naar vergoeding wegens onterechte hechtenis en vergoeding van gemaakte kosten.
Van deze schadevergoedingen zijn cijfers beschikbaar over
- ingediende verzoeken
- toegekende verzoeken
- toegekende bedragen en het gemiddeld toegekende bedrag per toegekend verzoek.

De cijfers over gratieverlening zijn onderverdeeld in ontvangen verzoekschriften en beslissingen.
De beslissingen zijn verder uitgesplitst naar
- onvoorwaardelijke gratieverlening
- voorwaardelijke gratieverlening
- afwijzing gratieverlening.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Perioden Schadevergoedingen aan ex-verdachtenTotaal schadevergoedingenToegekende verzoeken (aantal) Schadevergoedingen aan ex-verdachtenTotaal schadevergoedingenToegekend bedrag (mln euro) Schadevergoedingen aan ex-verdachtenWegens onterechte hechtenisToegekende verzoeken (aantal) Schadevergoedingen aan ex-verdachtenWegens onterechte hechtenisToegekend bedrag (mln euro) Schadevergoedingen aan ex-verdachtenVergoeding van gemaakte kostenToegekende verzoeken (aantal) Schadevergoedingen aan ex-verdachtenVergoeding van gemaakte kostenToegekend bedrag (mln euro) GratieverleningBeslissingenTotaal beslissingen (aantal) GratieverleningBeslissingenOnvoorwaardelijke gratieverlening (aantal) GratieverleningBeslissingenVoorwaardelijke gratieverlening (aantal) GratieverleningBeslissingenAfwijzing gratieverlening (aantal)
2006 5.951 17,2 2.476 7,2 3.475 9,9 2.251 775 204 1.272
2007 6.586 22,9 2.730 7,6 3.856 15,4 1.915 565 226 1.124
2008 8.180 20,6 3.482 8,6 4.698 12,0 1.606 441 245 920
2009 8.421 22,8 3.697 9,2 4.724 13,7 1.339 390 240 709
2010 8.868 19,1 3.773 8,3 5.095 10,9 1.143 340 192 611
2011 9.865 21,9 4.237 10,4 5.628 11,5 1.066 326 155 585
2012 11.248 23,1 4.783 11,1 6.465 12,0 1.000 332 117 551
2013 10.471 24,8 4.552 11,1 5.919 13,7 879 246 78 555
2014 12.744 27,2 5.496 10,9 7.248 16,4 755 213 59 483
2015 14.566 24,1 5.973 9,6 8.593 14,6 745 205 63 477
2016 15.902 23,1 6.222 7,9 9.680 15,3 675 175 61 439
Bron: CBS
Verklaring van tekens