Kleinere groei export

Het volume van de goederenexport was in februari 3,0 procent groter dan in februari 2015, meldt CBS. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maand. Het importvolume was in februari 5,9 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april wat minder gunstig dan in februari.

Meer export van aardolie- en metaalproducten en transportmiddelen

Nederlandse bedrijven exporteerden in februari vooral meer aardolie- en (basis)metaalproducten. Ook voerden zij meer transportmiddelen (zoals auto’s en vrachtwagens) uit. Daarentegen werd er minder aardgas geëxporteerd.

Vorige week publiceerde CBS over de productie van de industrie in februari. Daaruit bleek dat de productie van transportmiddelen ook hoger was dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export iets minder gunstig

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in april per saldo iets minder gunstig dan in maart en februari. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. In de radar van april is de ontwikkeling van de Duitse industriële productie gunstiger dan in de radar van februari. De ontwikkeling van de wisselkoersen ten opzichte van een jaar geleden en de vertrouwensindicatoren zijn echter ongunstiger.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.